November 27-én rendhagyó irodalom tanórán vett részt a 7.C. A két csoportra bontott osztály tagjai a negyedik és az ötödik órában látogattak el az iskolai könyvtárba, hogy elmélyítsék Mikszáth Kálmánról szerzett ismereteiket. Nagy Mária tanárnő gondolkodásra serkentő feladatai között vaktérképes, szövegértést vizsgáló, kifejezéseket értelmező és a könyvtári állományban kereső munka is szerepelt. Kiemelt figyelmet és ügyességet igénylő volt Mikszáth életének meghatározó helyszíneit vaktérképen bejelölő feladat, mely a legnagyobb fejtörést okozta a részt vevőknek. A könyvtáros végig segítette a diákokat a megoldások megtalálásában. A tanulók munkájuk közben számos segédkönyvet használtak, az Értelmező Szótár +-tól, az Irodalmi fogalomtáron és – lexikonon át, különböző történelmi és földrajzi atlaszokig. Találkozhattak az író legismertebb műveivel, belelapozhattak A fekete város, A Noszty fiú esete Tóth Marival, A jó palócok, a Különös házasság vagy A beszélő köntös különböző kiadásaiba. Megismerhették, kézbe vehették a XIX. század egyik kiemelkedő, Magyarországról készített enciklopedikus jellegű, tudományos igényességű vállalkozásának termését, a dr. Borovszky Samu szerkesztette Magyarország vármegyéi és városai monográfia-sorozatot, s ennek idevonatkozó kötetét, Nógrád vármegyét. Jó hangulatban és egymást segítő légkörben telt el e két tanóra.

Korossy Zsuzsa
könyvtáros