A Lónyay a Magyarországi Református Egyház iskolájaként a legjobb református hagyományoknak megfelelően keresztyén nemzeti szellemben neveli diákjait. Tanáraink – akik között sok a többdiplomás, szakvizsgázott pedagógus – hűen fogadalmukhoz, tudásuk legjavát adva oktatják a diákokat. Mindannyian arra törekszünk, hogy az iskolapadból kikerülve diákjaink művelt, széles látókörű, keresztyén világnézetű, nemzetünkhöz és egyházunkhoz hű emberekként éljenek és tevékenykedjenek. 2000-ben történt beköltözésünk óta iskolánk több új, korszerűen felszerelt szaktanteremmel gazdagodott. Tanulóink modern technikai eszközökkel ellátott előadókban sajátíthatják el az új ismereteket, az informatika oktatás jól felszerelt számítógéptermekben folyik. Az elmúlt évek során az épület kívül-belül megújult, energetikailag korszerűbbé vált, és ma már több mint hatszáz diáknak tudjuk biztosítani a színvonalas oktatást. Tanulóinknak természetesen kötelező a hit- és erkölcstan tanulása, a református mellett biztosítjuk a katolikus, a baptista, illetve az evangélikus hitoktatást.