aula

A Lónyay a Magyarországi Református Egyház iskolájaként a legjobb református hagyományoknak megfelelően keresztyén nemzeti szellemben neveli diákjait. Tanáraink – akik között sok a többdiplomás, szakvizsgázott pedagógus – hűen fogadalmukhoz, tudásuk legjavát adva oktatják a diákokat. Mindannyian arra törekszünk, hogy az iskolapadból kikerülve diákjaink művelt, széles látókörű, keresztyén világnézetű, nemzetünkhöz és egyházunkhoz hű emberekként éljenek és tevékenykedjenek. 2000-ben történt beköltözésünk óta iskolánk több új, korszerűen felszerelt szaktanteremmel gazdagodott. Tanulóink modern technikai eszközökkel ellátott előadókban sajátíthatják el az új ismereteket. Az informatika oktatás jól felszerelt számítógéptermekben folyik. Legújabb szaktantermünk a 2010-ben elkészült digitális nyelvi labor. Az épületben kollégium is működik.Diákjainknak természetesen kötelező a hit- és erkölcstan tanulása. Más vallású tanulóinknak biztosítjuk a katolikus, a baptista, illetve az evangélikus hitoktatást.