Az intézményi étkezés igénybevételének szabályai 

1. A tanulók az intézményi étkeztetés keretében déli, meleg, kétfogásos ebédet vehetnek igénybe az iskola ebédlőjében a tanítási napokon. Az intézmény külső szolgáltató által biztosítja a tanulói étkezés lehetőségét.

2. Az étkezési igénybejelentést a szülő vagy a törvényes képviselő személyesen a beiratkozáskor vagy más időpontban az intézmény gazdasági irodáján teheti meg. A gazdasági iroda munkatársa az igénybejelentést követően felveszi a tanulót az étkezési rendszerbe.

A regisztráció során használt és tárolt adatok ismertetése az alábbi linken érhető el: https://www.lonyayrefi.hu/wp‑content/uploads/2021/11/multischool_adatkezelesi_tajekoztato.pdf

3. Az intézményi étkezésért a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyermekvédelmi törvény) értelmében térítési díjat kell fizetni.

4. Az étkezési térítési díjakat havonta, előzetesen, a honlapon közzétett, havonta frissülő tájékoztatás (https://www.lonyayrefi.hu/ebedbefizetes) alapján lehetséges megfizetni a https://befizetes.multischool.hu weboldalon regisztrált szülői fiókban, kizárólag bankkártyás online fizetéssel, az OTP Bank SimplePay felületén.

Az intézmény pénztárában készpénzbefizetéses ebédmegrendelésre, továbbá banki átutalásos fizetésre nincs mód.

A szülői fiók:

Az online fizetési felület használatához szülői fiók regisztráció elengedhetetlen. A regisztrációt az intézmény által biztosított Szülői kód birtokában a szülőnek, törvényes képviselőnek kell elvégeznie. A Szülői kódot a tanuló osztályfőnöke útján juttatjuk el a szülők, törvényes képviselők részére.

Az étkezés megrendelésére ugyancsak az online felület biztosít kizárólagos lehetőséget. A szülő illetve törvényes képviselő felelőssége, hogy gyermeke részére előzetesen és időben megrendelje az ebédet. Az aktuális napon ebéd megrendelésére nincs mód, azt az aktuális napot követő naptól lehetséges megrendelni, amennyiben a megrendelés az aktuális napon 8 óra 30 percig rögzítésre kerül az online felületen. A befizetésről készült számlát az online felület állítja elő és tárolja.

A regisztráció lépéseit és a felület használatát segítő útmutató elérhetősége: https://www.lonyayrefi.hu/multischool-bemutatasa

A befizetést követően automatikusan megjelennek az étkezés igénybevételére feljogosító adatok a tanulók belépőkártyáin. A tanulók az ebédlőben kihelyezett kártyaolvasóhoz érintve igazolják részvételi jogukat az étkeztetési szolgáltató munkatársai felé számítógépes eszközzel.

Az eszköz a tanuló nevét és osztályát jeleníti meg a szolgáltató munkatársai felé az alábbi jelölésekkel:

  • zöld háttérszín: a tanuló be van fizetve, ebédelhet;
  • piros háttérszín: a tanuló nincs befizetve, nem ebédelhet;
  • sárga háttérszín: a tanuló nem szerepel a MultiSchool adatbázisban, regisztráció szükséges

A piros és sárga jelzés esetén a tanulót a szolgáltató munkatársai a gazdasági iroda dolgozóihoz irányítják a helyzet tisztázása érdekében.

A belépőkártyák használata kötelező az étkezés igénybevételekor, a szolgáltató munkatársai jogosultak a kártya nélkül érkező tanulóktól megtagadni az ebéd kiadását.

5. Az előzetesen megrendelt étkezési napokat a tanuló szülője, törvényes képviselője az aktuális napot követő naptól mondhatja le, amennyiben a lemondás az aktuális napon 8 óra 30 percig rögzítésre került az 1. pont szerinti online felületen.

Telefonon, e-mailben, mozaNaplón keresztül történő lemondásra nincs mód.

A szülő illetve törvényes képviselő felelőssége, hogy gyermeke távolléte esetén időben lemondja a kieső étkezési napokat. Késedelmes lemondás esetén a tárgynapot követő nap sem számít lemondott étkezési napnak, ekkor a lemondás a rákövetkező iskolai naptól kerül jóváírásra a szülő, törvényes képviselő részére.

A tanuló távolléte ellenére le nem mondott étkezési napokat a szülő, törvényes képviselő részére az intézmény nem írja jóvá.

A lemondások pénzügyi jóváírása szintén az online felületen történik, pénztári készpénz visszafizetésre nincsen mód. A lemondás jóváírása visszamenőlegesen, a következő befizetés időpontjában kerül levonásra a fizetendő végösszegből, mely levonás a számlán negatív előjelű tételként kerül feltüntetésre. A jogviszonyát megszüntető tanuló képviselője részére a jogviszony megszűnéséig befizetett, de igénybe nem vett étkezés térítési díját átutalással fizeti vissza az intézmény.

6. A Gyermekvédelmi törvény értelmében az intézmény kedvezményes illetve ingyenes étkezést biztosít a jogosultsággal rendelkező családok és tanulók részére a 21/B. § által meghatározottak szerint. A kedvezmény személyesen az intézmény gazdasági irodáján vagy elektronikusan e-mailben, a https://www.lonyayrefi.hu/ugyintezesi-manko/etkezesi-tamogatas-igenylese oldalról letölthető igénylőlap és nyilatkozat benyújtásával igényelhető. A kedvezmény a benyújtott igénylést követő naptól kerül érvényesítésre. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló kedvezménye az igénylés hónapjának egészére érvényesítésre kerül. A térítési díj kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a kedvezmény érvényesítését megalapozó, eredeti hatósági dokumentumokat (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, gyámhatósági nevelésbevétel, utógondozói ellátás), orvosi igazolást (tartós betegség), bankszámlakivonatot az emelt összegű családi pótlék utalásáról (három vagy több gyermekesek) a szülő, törvényes képviselő az igényléséhez csatolja.

7. Az étkezés tanítási napokon, az ebédlőben, 11.30 és 14.30 között, az erre kijelölt ebédszünetekben vehető igénybe. A részvétel feltétele a 3. pontban ismertetett beléptetőkártya használata. A szolgáltató munkatársai a kiadóablakoknál szolgálják ki a tanulókat. A tanulók a szolgáltató eszközeit (tálca, tányérok, evőeszközök, poharak) használják és az étkezést követően kötelesek a kihelyezett tálcatartókra helyezni, az eszközöket az ebédlő területéről elhozni nem megengedett. A melegítő konyha területére a tanulóknak tilos a belépés.

8. Az étkeztetési szolgáltató tej-, cukormentes és vegetáriánus alternatívákat is biztosít a tanulók részére igény esetén.

9. Az étkeztetéssel kapcsolatos ügyintézés (igénybejelentés, információk, reklamáció) kapcsolattartói: gazdasági iroda:

Csüllögh Csilla iskolatitkár: csullogh.csilla@lonyayrefi.hu;

Gaál Barnabás gazdasági igazgató-helyettes: gaal.barnabas@lonyayrefi.hu;