„Ha kitartotok tanításomban, valóban
tanítványaim lesztek, megismeritek az
igazságot, és az igazság szabaddá tesz
benneteket.”
                           /János 8, 31-32/

Áldás és Békesség! Köszönjük, hogy ellátogatott a Lónyay Utcai Református Gimnázium honlapjára!
Iskolánkat 1953‑ban államosították, majd a rendszerváltás után visszakapta azt a Magyarországi Református Egyház, és sokak elkötelezett, minden akadályt legyőző szolgálatát követően, az 1993/94‑es tanévben folytatódhatott az oktatás.

Fenntartónk a Budapest-Északi Református Egyházmegye.  Intézményünkben nyolc- és négyosztályos gimnáziumi képzés folyik: általános, nyelvi és természettudományos tagozatokon a több évszázados protestáns oktatás hagyományaiból építkezve. Iskolánkat jó szívvel ajánljuk minden olyan szülőnek, aki gyermeke számára egy református hitéletre nevelő, hagyománytisztelő, neves elődei teljesítményére büszke, konzervatív, a nevelést fontosnak tartó tantestület alkotta iskolát keres. Egy közösséget, ahol lehet biztonságban növekedni, hitre ébredni, s abban megerősödni, talentumokat, felismerni, jól használni, Istenünk segítségével megtalálni a nekünk készített helyet a világban.

„Légy az, kiből árad a nyugalom.
Légy az, kire nem hat a hatalom.
Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet.
S menj oda, hol fázik a szeretet.”

/Gárdonyi Géza/

A Lónyay Utcai Református Gimnázium Pedagógiai Programjában célul tűzte ki, hogy tanulóinkat a legkülönbözőbb értelmiségi pályákra, a felelős, alkotó értelmiségi létre készítse fel. Iskolánk ennek a célkitűzésnek szeretne megfelelni jó színvonalon úgy, hogy ne csak szellemi műhelyként, hanem érdeklődő, nyitott, tiszta lelkű, korszerű tudásra vágyó diákok otthonaként emlegessék.

Református hitben neveljük, oktatjuk hétről hétre tanítványainkat, abban a reményben, hogy értelmük kibontakozásával megértik és vallják majd, hogy a talmi az értéktelen, a „széles ösvény” nem az ő útjuk.

Ké­rem, barangoljon bátran hon­la­pun­kon, me­lyen igye­kez­tünk be­mu­tat­ni is­ko­lán­k életét, adottságait, lehetőségeit és amennyi­ben fel­kel­tet­tük ér­dek­lő­dé­sét, örömmel vesszük, ha személyesen is ellá­to­gat hoz­zánk!

„Igazi lel­kün­ket, akár­csak az ünneplő ruhánkat
gon­do­san őriz­zük meg,
hogy tiszta legyen majd az ünnepekre.”

/József Attila/

Tóth Csaba Csongor
igazgató