1. Mi alapján döntünk a felvételről?

1.1. Nyolc évfolyamos képzés

A jelentkezőktől kérjük a központi írásbeli vizsga megírását. A felvételről a központi írásbeli eredménye, a közismereti tárgyak 3. év végi és a 4. félévi bizonyítványának eredményei, valamint a szóbeli eredménye alapján döntünk. A felvétel feltétele legalább 4,2 átlag a közismereti tárgyakból. Közismereti tárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret, idegen nyelv.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 50 pont (25%)
tanulmányi eredmény: 50 pont (25%)
szóbeli elbeszélgetés: 100 pont (50%)
Összesen: 200 pont (100%)

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Mivel iskolánk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. Az aktív hitéletet igazoló lelkészi ajánlás, vagy a jelentkező családjának a hitéletéről való tájékozódást a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.

Minden tanulóval és szüleivel személyesen is elbeszélgetünk 2022. február 22. és március 11. között egyéni beosztás alapján, ahol szeretnénk megismerni a jelentkezők képességeit, motivációját. Az időpontról mindenkit értesítünk e-mailben (szükség esetén levélben).

A szóbeli beszélgetésre kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást, ha van,
 • a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a gyermek ellenőrző könyvét,
 • a magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv füzetét.

A szóbeli beszélgetésre csak akkor kerül sor, ha ezt a hatósági járványügyi előírások lehetővé teszik. Ha nem teszik lehetővé, akkor a szóbeli beszélgetést online formában fogjuk megszervezni.

1.2. Négy évfolyamos képzés

A felvételhez szükséges a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírása, a 7. osztály év végi, a 8. osztály félévi tanulmányi eredmény és a szóbeli beszélgetés. A felvétel feltétele legalább 4,2 átlag a közismereti tárgyakból. Közismereti tárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, biológia, idegen nyelv.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont (50%)
tanulmányi eredmény: 50 pont (25%)
szóbeli beszélgetés: 50 pont (25%)
Összesen: 200 pont (100%)

A szóbeli beszélgetésre, amelyre 2022. február 22. és március 11. között, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást, ha van
 • a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a tanuló ellenőrző könyvét, valamint az alábbi
 • füzeteket:
  • általános és nyelvi képzésre: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv
  • matematika speciális képzésre: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika

Az általános tantervű digitális osztályba történő felvételi során a szóbeli beszélgetést kiegészíti egy kiscsoportos foglalkozás, ahol játékos feladatok, tevékenység közben figyeljük a diákok kreativitását, együttműködő készségét, motiváltságát. Erre a foglalkozásra a szóbeli felvételi napján kerül sor.

A szóbeli beszélgetésre csak akkor kerül sor, ha ezt a hatósági járványügyi előírások lehetővé teszik. Ha nem teszik lehetővé, akkor a szóbeli beszélgetést online formában fogjuk megszervezni.

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnybe részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Mivel iskolánk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. Az aktív hitéletet igazoló lelkészi ajánlás, vagy a jelentkező családjának a hitéletéről való tájékozódást a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.

Kérjük, hogy szíveskedjenek kitölteni az alább, a 3. pontban található belső jelentkezési lapot. (Nem helyettesíti a hivatalos jelentkezési lapot, amit az iskolának és az OH-nak kell elküldeni.)


2. A központi írásbeli felvételi

A jelentkezési határidő 2021. december 3.

Az írásbelik napja: 2022. január 22. (szombat),  10:00 óra.

Megtekinteni és átvenni az Értékelő lapot az I. emelet 156-os szobában 2022. január 28-án 08:00-16:00 óra között lehet.


3. Jelentkezés a Lónyayba

Kérjük mind a négy évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőket, hogy a belső jelentkezési űrlap elektronikus kitöltésével segítsék munkánkat. Köszönjük segítő szándékukat!

Belső jelentkezési lap (online kitöltés)

4. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2022. március 16.


5. A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2022. április 29.