1. Mi alapján döntünk a felvételről?

1.1. Nyolcévfolyamos képzés

A jelentkezőktől kérjük a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírását. A felvételről a központi írásbeli eredménye, a közismereti tárgyak 3. osztály évvégi és 4. osztály félévi bizonyítványának átlageredményei, valamint a szóbeli elbeszélgetés eredménye alapján döntünk. Közismereti tárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret/természetismeret, idegen nyelv. Az öt tantárgy közül a négy legjobb jegyet vesszük figyelembe. A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt.
A diákokat szóbeli beszélgetésre várjuk, ahol szeretnénk megismerni a jelentkezők képességeit, motivációját. A beszélgetésre a szülőket is várjuk 2023. február 27. és március 14. között egyéni beosztás alapján.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont
tanulmányi eredmény: 40 pont
szóbeli elbeszélgetés: 40 pont
Összesen: 180 pont

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Mivel iskolánk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. Az aktív hitéletet igazoló lelkészi ajánlás, vagy a jelentkező családjának a hitéletéről való tájékozódást a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.

Minden tanulóval és szüleivel személyesen is elbeszélgetünk 2023. február 27. és március 14. között egyéni beosztás alapján, ahol szeretnénk megismerni a jelentkezők képességeit, motivációját. 

A szóbeli beszélgetésre kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást, ha van,
 • a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a gyermek ellenőrző könyvét,
 • a magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv füzetét.
1.2. Négyévfolyamos képzés

A felvételhez szükséges a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírása, a 7. osztály évvégi, a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye és a szóbeli felvételi beszélgetés. A felvétel feltétele legalább 4,2 átlag a közismereti tárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont
tanulmányi eredmény: 50 pont
szóbeli beszélgetés: 50 pont
Összesen: 200 pont

A szóbeli beszélgetésre, amelyre 2023. február 27. és március 14. között, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást, ha van
 • a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a tanuló ellenőrző könyvét, valamint az alábbi
 • füzeteket:
  • általános és nyelvi képzésre: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv
  • matematika speciális képzésre: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnybe részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Mivel iskolánk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. Az aktív hitéletet igazoló lelkészi ajánlás, vagy a jelentkező családjának a hitéletéről való tájékozódást a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.

Kérjük, hogy szíveskedjenek kitölteni az alább, a 3. pontban található belső jelentkezési lapot. (Nem helyettesíti a hivatalos jelentkezési lapot, amit az iskolának és az OH-nak kell elküldeni.)


2. A központi írásbeli felvételi

A jelentkezési határidő 2022. december 2.

Az írásbelik napja: 2023. január 21. 10:00.

Megtekintheti a kijavított dolgozatot és átveheti az Értékelő lapot a porta melletti teremben 2023. január 26-án 7:00-16:00 óra között.


3. Jelentkezés a Lónyayba

A felvételi beszélgetést 2023. március 1-én 8:00 és 17:30 óra közötti időpontban tartjuk. A nagy érdeklődésre való tekintettel március 1. mellett még egy napon, március 7-én is tartunk szóbeli beszélgetést. Mindenkit telefonon értesítünk a szóbeli meghallgatás beosztásáról. Csak azokat hívjuk be szóbelire, akik az írásbelin (magyar és matematika együtt) legalább 50 pontot elértek.

Munkánkat segítik, ha mind a négy évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők a belső jelentkezési űrlap elektronikus kitöltésével jelzik felvételi szándékukat.
Ugyanakkor az űrlap kitöltése nem kötelező és nem helyettesíti a felvételi jelentkezés hivatalos rendjét.
Köszönjük segítő szándékukat!
Áldott, eredményes felvételit kívánunk!

Belső jelentkezési lap

A kitöltés határideje: 2023 február 22. szerda


4. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2023. március 17.


5. A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2023. április 28.

6.

1. Mi alapján döntünk a felvételről?

1.1. Nyolcévfolyamos képzés

A jelentkezőktől kérjük a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírását. A felvételről a központi írásbeli eredménye, a közismereti tárgyak 3. osztály évvégi és 4. osztály félévi bizonyítványának átlageredményei, valamint a szóbeli elbeszélgetés eredménye alapján döntünk. Közismereti tárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret/természetismeret, idegen nyelv. Az öt tantárgy közül a négy legjobb jegyet vesszük figyelembe. A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt.
A diákokat szóbeli beszélgetésre várjuk, ahol szeretnénk megismerni a jelentkezők képességeit, motivációját. A beszélgetésre a szülőket is várjuk 2023. február 27. és március 14. között egyéni beosztás alapján.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont
tanulmányi eredmény: 40 pont
szóbeli elbeszélgetés: 40 pont
Összesen: 180 pont

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Mivel iskolánk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. Az aktív hitéletet igazoló lelkészi ajánlás, vagy a jelentkező családjának a hitéletéről való tájékozódást a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.

Minden tanulóval és szüleivel személyesen is elbeszélgetünk 2023. február 27. és március 14. között egyéni beosztás alapján, ahol szeretnénk megismerni a jelentkezők képességeit, motivációját. 

A szóbeli beszélgetésre kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást, ha van,
 • a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a gyermek ellenőrző könyvét,
 • a magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv füzetét.
1.2. Négyévfolyamos képzés

A felvételhez szükséges a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírása, a 7. osztály évvégi, a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye és a szóbeli felvételi beszélgetés. A felvétel feltétele legalább 4,2 átlag a közismereti tárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont
tanulmányi eredmény: 50 pont
szóbeli beszélgetés: 50 pont
Összesen: 200 pont

A szóbeli beszélgetésre, amelyre 2023. február 27. és március 14. között, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást, ha van
 • a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a tanuló ellenőrző könyvét, valamint az alábbi
 • füzeteket:
  • általános és nyelvi képzésre: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv
  • matematika speciális képzésre: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnybe részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Mivel iskolánk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. Az aktív hitéletet igazoló lelkészi ajánlás, vagy a jelentkező családjának a hitéletéről való tájékozódást a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.

Kérjük, hogy szíveskedjenek kitölteni az alább, a 3. pontban található belső jelentkezési lapot. (Nem helyettesíti a hivatalos jelentkezési lapot, amit az iskolának és az OH-nak kell elküldeni.)


2. A központi írásbeli felvételi

A jelentkezési határidő 2022. december 2.

Az írásbelik napja: 2023. január 21. 10:00.

Megtekintheti a kijavított dolgozatot és átveheti az Értékelő lapot a porta melletti teremben 2023. január 26-án 7:00-16:00 óra között.


3. Jelentkezés a Lónyayba

A felvételi beszélgetést 2023. március 1-én 8:00 és 17:30 óra közötti időpontban tartjuk. A nagy érdeklődésre való tekintettel március 1. mellett még egy napon, március 7-én is tartunk szóbeli beszélgetést. Mindenkit telefonon értesítünk a szóbeli meghallgatás beosztásáról. Csak azokat hívjuk be szóbelire, akik az írásbelin (magyar és matematika együtt) legalább 50 pontot elértek.

Munkánkat segítik, ha mind a négy évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők a belső jelentkezési űrlap elektronikus kitöltésével jelzik felvételi szándékukat.
Ugyanakkor az űrlap kitöltése nem kötelező és nem helyettesíti a felvételi jelentkezés hivatalos rendjét.
Köszönjük segítő szándékukat!
Áldott, eredményes felvételit kívánunk!

Belső jelentkezési lap

A kitöltés határideje: 2023 február 22. szerda


4. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2023. március 17.


5. A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2023. április 28.

6. Intézményünkbe felvételt nem nyert diákok listája