1. Mi alapján döntünk a felvételről?

Tisztelt Szülők! Kérjük, jelentkezéskor vegyék figyelembe, hogy iskolánk Pedagógiai Programjában az alábbi kitétel szerepel a sajátos nevelési igényű (SNI-s) tanulókkal kapcsolatban:
„Iskolánk a sajátos nevelési igényű tanulók közül kizárólag az érzékszervi, azon belül is a látássérült tanulókat tudja fogadni, akiknek nevelését, oktatását a szakértői bizottságok integrált osztályban javasolják.”
1.1. Nyolc évfolyamos képzés

A jelentkezőktől kérjük a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírását. A felvételről a központi írásbeli eredménye, a közismereti tárgyak 3. osztály évvégi és 4. osztály félévi bizonyítványának átlageredményei, valamint a szóbeli elbeszélgetés eredménye alapján döntünk. Közismereti tárgyak: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, környezetismeret/természetismeret, idegen nyelv. Az öt tantárgy közül a négy legjobb jegyet vesszük figyelembe. A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt.
A diákokat szóbeli beszélgetésre várjuk, ahol szeretnénk megismerni a jelentkezők képességeit, motivációját. A beszélgetésre a szülőket is várjuk 2024. március 5. és március 6. között egyéni beosztás alapján.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont
tanulmányi eredmény: 40 pont
szóbeli elbeszélgetés: 40 pont
Összesen: 180 pont

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Mivel iskolánk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. Az aktív hitéletet igazoló lelkészi ajánlás, vagy a jelentkező családjának a hitéletéről való tájékozódást a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.

A szóbeli beszélgetésre kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást, ha van,
 • a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a gyermek ellenőrző könyvét,
 • a magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv füzetét.
1.2. Négy évfolyamos képzés

A felvételhez szükséges a magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírása, a 7. osztály évvégi, a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye és a szóbeli felvételi beszélgetés. A felvétel feltétele legalább 4,2 átlag a közismereti tárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv. A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont
tanulmányi eredmény: 50 pont
szóbeli beszélgetés: 40 pont
Összesen: 190 pont

A szóbeli beszélgetésre, amelyre 2024. március 5. és március 6. között, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást, ha van
 • a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a tanuló ellenőrző könyvét, valamint az alábbi
 • füzeteket:
  • általános és nyelvi képzésre: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv
  • matematika speciális képzésre: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnybe részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Mivel iskolánk vallási, világnézeti tekintetben elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás keretében vizsgálhatja. Az aktív hitéletet igazoló lelkészi ajánlás, vagy a jelentkező családjának a hitéletéről való tájékozódást a felvétel feltételeként figyelembe vehető, de a felvehető tanulók rangsorolásában nem játszhat szerepet.

Kérjük, hogy szíveskedjenek kitölteni az alább, a 3. pontban található belső jelentkezési lapot. (Nem helyettesíti a hivatalos jelentkezési lapot, amit az iskolának és az OH-nak kell elküldeni.)


2. A központi írásbeli felvételi

A jelentkezési határidő 2023. november 30.

Az írásbelik napja: 2024. január 20. 10:00

Megtekintheti a kijavított dolgozatot és átveheti az Értékelő lapot a porta melletti teremben január 26-án 6:30-15:00-ig.


3. Jelentkezés a Lónyayba

Mindenkit telefonon értesítünk a szóbeli meghallgatás beosztásáról. Csak azokat hívjuk be szóbelire, akik az írásbelin (magyar és matematika együtt) legalább 50 pontot elértek.

Munkánkat segítik, ha mind a négy évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezők a belső jelentkezési űrlap elektronikus kitöltésével jelzik felvételi szándékukat.
Ugyanakkor az űrlap kitöltése nem kötelező és nem helyettesíti a felvételi jelentkezés hivatalos rendjét.
Köszönjük segítő szándékukat!
Áldott, eredményes felvételit kívánunk!

Belső jelentkezési lap

A kitöltés határideje: 2024. február 23. péntek


4. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2024. március 22.


5. A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2024. április 26.

6. Intézményünkbe felvételt nem nyert diákok listája