Tisztelt Szülők!
Kedves Diákjaink!

Meglévő és új diákjaink számára az alábbi módon tudnak diákigazolványt igényelni:

 1. A tanuló személyes megjelenésével és érvényes személyazonosító igazolványával, fényképes NEK adatlapot igényel a KORMÁNYABLAKBAN.
 1. Az elkészült NEK adatlapot kérjük, juttassák el gimnáziumunk iskolatitkárságára Urbánné Dávid Gabriella tanügyi referens részére, amelyet az alábbi módokon tehetnek meg:
  • hétköznap 7:30-15:30 között személyesen leadhatják a 156-os irodában vagy
  • 24 órás portaszolgálatunkon, Urbánné Dávid Gabriella Krisztinának címzett lezárt borítékban vagy
  • a david.gabriella@lonyayrefi.hu e-mail címre elektronikusan elküldve, majd az eredeti adatlapot eljuttatva, a fent említett két mód bármelyikén.
 1. A diákigazolvány elkészültéig kiállított igazolás (ideiglenes diákigazolvány) igénylésére van lehetősége a tanulóinknak. Ennek feltétele a NEK adatlap leadása! Kérjük, jelezzék szükséges igényüket!
 1. A diákigazolványt térítésmentesen kapják tanulóink. Az elkészült igazolvány postai úton érkezik gimnáziumunkba, a tanuló annak átvételéről, helyéről és idejéről az iskolatitkárságtól értesítést kap.
 1. Abban a tanévben, amikor a diák betölti a 16. életévét, érvényesítő matrica nélkül érvényes a diákigazolványa. Ezt követően érvényesítő matrica szükséges az igazolványra, mely igazolja a tankötelezettség utáni tanulmányait az iskolával. Az érvényesítő matricák minden tanév elején az osztályfőnökök által kerülnek kiosztásra, melyet átvételét a diáknak aláírásával igazolni kell. Minden érvényesítő matrica szeptember 1-től következő év október 31-ig érvényes.
 1. Amennyiben lakcímváltozás vagy az igazolvány elvesztése miatt új diákigazolvány igénylése szükséges, az új érvényesítő matrica díjmentesen jár az új igazolványhoz.