Nemzeti köznevelésről szóló törvény

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet

Érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló kormányrendelet

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló kormányrendelet

A Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye