Lónyays tanárnak és diáknak lenni megtiszteltetés és lehetőség. Nem a hit ajándékáról, titkairól, hanem iskolai kereteiről szeretnék írni. A szaktárgyi ismeretek mellett fontosnak tartjuk, hogy diákjaink megismerjék azokat az egyéni és közösségi értékeket, amelyek életük során támaszt, eligazítást, biztos pontot, erőt adnak. Ezeket a bibliai és egyháztörténeti ismereteket elsősorban hittanórán sajátíthatják el diákjaink.

Minden hetet közös istentisztelettel kezdünk. Mivel a gyülekezeti élet része az adakozás, havonta egyszer perselyadományainkkal jó és szép ügyeket támogatunk, mint templomépítés, alapítványok, rászorulók segítése. Ifjúsági zenekarunk is gyakran szolgál istentiszteleteinken.

Ünnepeink előtt csendesnapot tartunk, adventben tanárok és diákok együtt úrvacsoráznak.  Minden tanítási nap elején felolvassuk a Bibliából a napi igét és imádsággal adunk hálát az utolsó órán.

Reménységünk szerint tanulóink rendelkeznek gyülekezeti háttérrel, de templom és iskola kapcsolata más lehetőségeket is kínál. Református iskoláink régi hagyománya a gyülekezetlátogatás. Egy-egy osztály versekkel, énekkel, beszámolóval készül és szolgál, amit az igehirdetés után örömmel hallgatnak a gyülekezet tagjai. Bemutatjuk iskolánkat, képzési formáinkat, és nem titkoljuk el azt a reménységünket sem, hogy minél több szülő és gyermek dönt a Lónyayban való tanulás mellett.