VEZETŐSÉG

Tóth Csaba Csongor

Igazgató

testnevelés – földrajz szakos tanár

Szöllőssyné Paszternák Natasa

Igazgatóhelyettes

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, mentortanár

Bognár Ferenc

Igazgatóhelyettes

biológia-testnevelés szakos tanár

TANTESTÜLET

Ábrahámné Kabai Dóra

magyar-történelem szakos tanár

Ábrám Endre

zongoraművész-zenetanár

Agócs Noémi Bernadett

angol – informatika szakos tanárjelölt

Bagócsi Zsuzsanna

történelem – földrajz szakos tanár

Bojtos Bence

történelem – magyar szakos tanárjelölt

Csigás Adrienn

fizika-informatika szakos tanár

Csiki-Lakatos Bernadett Ágnes

magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár

Dónát Zsuzsanna

magyar-angol szakos tanár

Egyed Regina

angol-történelem szakos tanár

Fábián Ágnes

német nyelv és irodalom szakos tanár

Farkasné Kusztor Adél

történelem-földrajz szakos tanár

Fehér-Stróber Katalin

angol nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

Füzér István

földrajz – spanyol nyelv és irodalom szakos tanár

Gaylhoffer Ildikó Éva

testnevelő, rekreációszervező és egészségfejlesztő tanár

Gerlics Renáta Petra

angol-magyar szakos tanárjelölt

Göllner Orsolya

matematika szakos tanár

Gulyás Gyula

angol – német szakos tanár

Gyenesné Székely Nikoletta

gyógypedagógus-osztályfőnök (Református EGYMI)

Harkai Judit Zsuzsanna

holland-angol szakos tanárjelölt

Hegedüs Norina

gyógypedagógus

Herold Tamás Péterné

testnevelő – gyógytestnevelő tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Holcz Ágnes

magyar – matematika szakos tanár

Horváth-Balla Csenge Gyöngyi

német nyelv szakos tanár, hittanár

Horváth István Péter

kémia-történelem szakos tanár

Jenei Miklós

francia nyelv – történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Kacsó Nándor

hittanár-nevelőtanár

Kecskeméti Judit

matematika-angol szakos tanár

Kemény Ágnes

mozgóképkultúra és médiaismeret, történelem szakos tanár

Kocsis Judit

matematika tanár, református hittanoktató, mentélhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus

Könnyű Jánosné

matematika-fizika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Lajtha-Tabajdi Ágnes

biológia-kémia szakos tanár

Ligeti Zsófia

földrajz-történelem szakos tanárjelölt

Ludvik Mihály Csaba

angol-magyar-történelem szakos tanár

Major Ferenc

kémia-biológia szakos tanár

Mészáros Eszter

angol-történelem szakos tanárjelölt

Nagy Dominika

magyar-angol szakos tanár

Nagy Judit

magyar-matematika szakos tanár

Némedi Gusztáv

iskolalelkész

Pálfi Eszter

angol-spanyol szakos tanár

Sas Gábor

testnevelő tanár, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Sági Éva

testnevelő tanár, atlétika szakedző és röplabda szakkör vezető

Sándor Enikő

magyar – spanyol szakos tanár

Schmidt Dávid

informatika-matematika szakos tanár

S. Németh Boglárka

angol-magyar szakos tanár

Szabó Melinda

testnevelő tanár

Szekrényes Regina

matematika-magyar szakos tanár

Szendrei László

művészeti rajz, szerkesztő, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos tanár, festőművész

Szilasi Viktória

református lelkész, vallástanár, szakvizsgázott mentorpedagógus, mesterpedagógus, hittan tantárgygondozó szaktanácsadó

Szilágyi Márton

pszichológus

Szücs Marcell László

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Tóth Csaba

német szakos nyelvtanár

Tóth Enikő

magyar nyelv és irodalom, dráma szakos tanár

Varga Fruzsina

testnevelő-gyógytestnevelő szakos tanár

Varga Júlia Tímea

angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Vincze Bence

angol-magyar szakos tanárjelölt

Wáhl Zsófia

néderlandisztika-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Bajnayné Mózes Edina

igazgatói személyi asszisztens

Csüllögh Csilla

gazdasági ügyintéző, pénztáros

Urbánné Dávid Gabriella Krisztina

tanügyi referens

Völgyi Lászlóné

laboráns