VEZETŐSÉG

Tóth Csaba Csongor

Igazgató

testnevelés – földrajz szakos tanár

Kuruczné Domaházi Margit Anna

Igazgatóhelyettes

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, nyelv– és beszédfejlesztő pedagógus, filozófia szakos előadó, szakvizsgázott pedagógus

Bognár Ferenc

Igazgatóhelyettes

biológia-testnevelés szakos tanár

TANTESTÜLET

Ábrahámné Kabai Dóra

magyar-történelem szakos tanár

Ábrám Endre

zongoraművész-zenetanár

Bagócsi Zsuzsanna

történelem – földrajz szakos tanár

Beszterczey Ádám

angol-hittan szakos tanárjelölt

Bödecs András

angol-kémia szakos tanárjelölt

Bödecs Pál Márton

magyar nyelv és irodalom – angol szakos tanár

Csigás Adrienn

fizika-informatika szakos tanár

Csiki-Lakatos Bernadett Ágnes

magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár

Darvas-Kruppa Terézia

angol-német szakos tanár

Egyed Regina

angol-történelem szakos tanár

Fábián Ágnes

német nyelv és irodalom szakos tanár

Farkas Alíz

egyházi ének tanár, kántor

Fehér-Stróber Katalin

angol nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

Füzér István

földrajz – spanyol nyelv és irodalom szakos tanár

Gaylhoffer Ildikó Éva

testnevelő, rekreációszervező és egészségfejlesztő tanár

Göllner Orsolya

matematika szakos tanár

Gőbl-Szívek Rebeka

testnevelő, gyógytestnevelő

Gyurta Noel

biológia – történelem szakos tanár

Gyenesné Székely Nikoletta

gyógypedagógus-osztályfőnök (Református EGYMI)

Hajdú Bálint Kadosa

lelkipásztor

Hegedüs Norina

gyógypedagógus

Herold Tamás Péterné

testnevelő – gyógytestnevelő tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Holcz Ágnes

magyar – matematika szakos tanár

Horváth István Péter

kémia-történelem szakos tanár

Janzsó Nóra

magyar nyelv és irodalom és médiaismeret szakos tanár

Jenei Miklós

francia nyelv – történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Kacsó Nándor

hittanár-nevelőtanár

Kasnya Gergő

magyar-történelem szakos tanár

Dr. Kiss Magdaléna

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a nyelvtudományok doktora (PhD)
szakvizsgázott mentorpedagógus

Kocsis Judit

matematika tanár, református hittanoktató, mentélhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus

Korán Imréné

informatika tanár, szakvizsgázott pedagógus

Könczöl Kiss Erzsébet

latin-angol-kommunikáció szakos tanár

Könnyű Jánosné

matematika-fizika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Kustár Dániel

angol-történelem szakos tanárjelölt

Lajtha-Tabajdi Ágnes

biológia-kémia szakos tanár

Ludvik Mihály Csaba

angol-magyar-történelem szakos tanár

Major Ferenc

kémia-biológia szakos tanár

Nagy Dominika

magyar-angol szakos tanár

Nagy Judit

magyar-matematika szakos tanár

Padányi Ádám

matematika-történelem szakos tanár

Pálfi Eszter

angol-spanyol szakos tanár

Sas Gábor

testnevelő tanár, gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár

Sági Éva

testnevelő tanár, atlétika szakedző és röplabda szakkör vezető

Sándor Enikő

magyar – spanyol szakos tanár

Sárga Noémi

pszichológus

Schmidt Dávid

informatika-matematika szakos tanár

Sebők Zoltán

média-történelem szakos tanárjelölt

Silling Bianka

német-földrajz szakos tanárjelölt

S. Németh Boglárka

angol-magyar szakos tanár

Szabó Fanni

matematika-történelem szakos tanárjelölt

Szabó Melinda

testnevelő tanár

Szekrényes Regina

matematika-magyar szakos tanár

Szendrei László

művészeti rajz, szerkesztő, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos tanár, festőművész

Szilasi Viktória

református lelkész, vallástanár, szakvizsgázott mentorpedagógus, mesterpedagógus, hittan tantárgygondozó szaktanácsadó

Szilágyi Márton

pszichológus

Szöllőssyné Paszternák Natasa

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, mentortanár

Tóth Csaba

német szakos nyelvtanár

Tömpe László

történelem-földrajz szakos tanár

Varga Fruzsina

testnevelés szakos tanárjelölt

Varga Júlia Tímea

angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Vass Márta Mária

magyar-német szakos tanárjelölt

Wáhl Zsófia

néderlandisztika-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Bajnayné Mózes Edina

igazgatói személyi asszisztens

Csüllögh Csilla

gazdasági ügyintéző, pénztáros

Korossy Zsuzsa

könyvtáros

Urbánné Dávid Gabriella Krisztina

tanügyi referens

Völgyi Lászlóné

laboráns