VEZETŐSÉG

Tóth Csaba Csongor

Igazgató

testnevelés – földrajz szakos tanár

Szöllőssyné Paszternák Natasa

Igazgatóhelyettes

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, mentortanár

Bognár Ferenc

Igazgatóhelyettes

biológia – testnevelés szakos tanár

TANTESTÜLET

Ábrahámné Kabai Dóra

magyar – történelem szakos tanár

Ábrám Endre

zongoraművész – zenetanár

Bábiczki Andrea

spanyol nyelv szakos tanár, könyvtáros

Bagócsi Zsuzsanna

történelem – földrajz szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Brdar Terézia Mirjam

spanyol – angol szakos tanárjelölt

Csigás Adrienn

fizika – informatika szakos tanár

Csiki-Lakatos Bernadett Ágnes

magyar nyelv és irodalom – mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár

Csirmaz Barbara

angol – történelem szakos tanár

Dónát Zsuzsanna

magyar – angol szakos tanár

Egyed Regina

angol – történelem szakos tanár

Farkasné Kusztor Adél

történelem – földrajz szakos tanár

Fehér-Stróber Katalin

angol nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

Fekete-Nagy Tamara

fizika – matematika szakos tanárjelölt

Füzér István

földrajz – spanyol nyelv és irodalom szakos tanár

Gerák Éva

matematika – földrajz szakos tanár

Gerák Zsófia

magyar – angol szakos tanárjelölt

Göllner Orsolya

matematika szakos tanár

Gulyás Gyula

angol – német szakos tanár

Gyenesné Székely Nikoletta

gyógypedagógus (Református EGYMI)

Hantosné Reviczky Dóra

holland – német szakos tanár

Harkai Judit Zsuzsanna

holland – angol szakos tanárjelölt

Hegedüs Norina

gyógypedagógus, matematika szakos tanár

Herold Tamás Péterné

testnevelő – gyógytestnevelő tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Horváth István Péter

kémia – történelem szakos tanár

Horváth-Balla Csenge Gyöngyi

német nyelv szakos tanár, hittanár

Janzsó Nóra

magyar nyelv és irodalom – médiaismeret szakos tanár

Jenei Miklós

francia nyelv – történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Kacsó Nándor

hittanár – nevelőtanár

Kecskeméti Judit

matematika – angol szakos tanár

Kemény Ágnes

mozgóképkultúra és médiaismeret – történelem szakos tanár

Kiss Adrián

biológia – kémia szakos tanárjelölt

Kiss-Jakab Eszter

kémia szakos tanárjelölt

Kocsis Judit

matematika szakos tanár, református hittanoktató, mentélhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus

Könnyű Jánosné

matematika – fizika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Korényi Honoráta

angol – matematika szakos tanár

Lajtha-Tabajdi Ágnes

biológia – kémia szakos tanár

Ludvik Mihály Csaba

angol – magyar – történelem szakos tanár

Major Ferenc

kémia – biológia szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Mészáros Eszter

angol – történelem szakos tanár

Nagy Dominika

magyar – angol szakos tanár

Nagy Judit

magyar – matematika szakos tanár

Némedi Gusztáv

iskolalelkész

Pálfi Eszter

angol – spanyol szakos tanár

Patus Károlyné

matematika – fizika szakos tanár

Proics Zsófia

fizika – rajz és vizuális kultúra szakos tanár

Sági Éva

testnevelő tanár, atlétika szakedző és röplabda szakkör vezető

Sas Gábor

testnevelő tanár, gyógytestnevelő – egészségfejlesztő tanár

Schmidt Dávid

informatika – matematika szakos tanár

Szabó Melinda

testnevelő tanár

Szekrényes Regina

matematika – magyar szakos tanár

Szendrei László

művészeti rajz, szerkesztő, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos tanár, festőművész

Szilasi Viktória

református lelkész, vallástanár, szakvizsgázott mentorpedagógus, mesterpedagógus, hittan tantárgygondozó szaktanácsadó

Szlobodnyik Nóra

angol – német szakos tanár

Szűcs Marcell László

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, magyar szakos bölcsész, kitüntetéses okleveles irodalom- és kultúratudomány szakos bölcsész

Tatár Blanka

pszichológus

Tóth Csaba

német nyelv szakos tanár

Tóth Enikő

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott drámapedagógus

Varga Fruzsina

testnevelő tanár, gyógytestnevelő – egészségfejlesztő tanár

Varga Judit

református hittan – ének zene szakos tanár

Varga Júlia Tímea

angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Vingl Balázs

testnevelő tanár, gyógytestnevelő – egészségfejlesztő tanár

Wáhl Zsófia

néderlandisztika – történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Bajnayné Mózes Edina

igazgatói személyi asszisztens

Csüllögh Csilla

gazdasági ügyintéző, pénztáros

Urbánné Dávid Gabriella Krisztina

iskolatitkár

Völgyi Lászlóné

laboráns