VEZETŐSÉG

Tóth Csaba Csongor

Igazgató

testnevelés – földrajz szakos tanár

Szöllőssyné Paszternák Natasa

Igazgatóhelyettes

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, mentortanár

Bognár Ferenc

Igazgatóhelyettes

biológia – testnevelés szakos tanár

TANTESTÜLET

Ábrahámné Kabai Dóra

magyar – történelem szakos tanár

Ábrám Endre

zongoraművész – zenetanár

Bábiczki Andrea

spanyol nyelv szakos tanár, könyvtáros

Bagócsi Zsuzsanna

történelem – földrajz szakos tanár

Brdar Terézia Mirjam

spanyol – angol szakos tanárjelölt

Csigás Adrienn

fizika – informatika szakos tanár

Csiki-Lakatos Bernadett Ágnes

magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár

Csirmaz Barbara

angol – történelem szakos tanár

Dónát Zsuzsanna

magyar – angol szakos tanár

Egyed Regina

angol – történelem szakos tanár

Farkasné Kusztor Adél

történelem – földrajz szakos tanár

Fehér-Stróber Katalin

angol nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

Fekete-Nagy Tamara

fizika – matematika szakos tanárjelölt

Füzér István

földrajz – spanyol nyelv és irodalom szakos tanár

Gerák Éva

matematika – földrajz szakos tanár

Gerák Zsófia

magyar – angol szakos tanárjelölt

Göllner Orsolya

matematika szakos tanár

Gulyás Gyula

angol – német szakos tanár

Gyenesné Székely Nikoletta

gyógypedagógus (Református EGYMI)

Hantosné Reviczky Dóra

holland – német szakos tanár

Harkai Judit Zsuzsanna

holland – angol szakos tanárjelölt

Hegedüs Norina

gyógypedagógus, matematika szakos tanár

Herold Tamás Péterné

testnevelő – gyógytestnevelő tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Horváth István Péter

kémia – történelem szakos tanár

Horváth-Balla Csenge Gyöngyi

német nyelv szakos tanár, hittanár

Janzsó Nóra

magyar nyelv és irodalom és médiaismeret szakos tanár

Jenei Miklós

francia nyelv – történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Kacsó Nándor

hittanár – nevelőtanár

Kecskeméti Judit

matematika – angol szakos tanár

Kemény Ágnes

mozgóképkultúra és médiaismeret, történelem szakos tanár

Kiss Adrián

biológia – kémia szakos tanárjelölt

Kiss-Jakab Eszter

kémia szakos tanárjelölt

Kocsis Judit

matematika tanár, református hittanoktató, mentélhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus

Könnyű Jánosné

matematika – fizika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Korényi Honoráta

angol – matematika szakos tanár

Lajtha-Tabajdi Ágnes

biológia – kémia szakos tanár

Ludvik Mihály Csaba

angol – magyar-történelem szakos tanár

Major Ferenc

kémia – biológia szakos tanár

Mészáros Eszter

angol – történelem szakos tanár

Nagy Dominika

magyar – angol szakos tanár

Nagy Judit

magyar – matematika szakos tanár

Némedi Gusztáv

hitoktató

Pálfi Eszter

angol – spanyol szakos tanár

Patus Károlyné

matematika – fizika szakos tanár

Proics Zsófia

fizika, rajz és vizuális kultúra szakos tanár

Sági Éva

testnevelő tanár, atlétika szakedző és röplabda szakkör vezető

Sas Gábor

testnevelő tanár, gyógytestnevelő – egészségfejlesztő tanár

Schmidt Dávid

informatika – matematika szakos tanár

Szabó Melinda

testnevelő tanár

Szekrényes Regina

matematika – magyar szakos tanár

Szendrei László

művészeti rajz, szerkesztő, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos tanár, festőművész

Szilasi Viktória

református lelkész, vallástanár, szakvizsgázott mentorpedagógus, mesterpedagógus, hittan tantárgygondozó szaktanácsadó

Szlobodnyik Nóra

angol – német szakos tanár

Szűcs Marcell László

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Tatár Blanka

pszichológus

Tóth Csaba

német szakos nyelvtanár

Tóth Enikő

magyar nyelv és irodalom, dráma szakos tanár

Varga Fruzsina

testnevelő – gyógytestnevelő szakos tanár

Varga Júlia Tímea

angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Vingl Balázs

testnevelő tanár, gyógytestnevelő – egészségfejlesztő tanár

Wáhl Zsófia

néderlandisztika – történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Bajnayné Mózes Edina

igazgatói személyi asszisztens

Csüllögh Csilla

gazdasági ügyintéző, pénztáros

Urbánné Dávid Gabriella Krisztina

iskolatitkár

Völgyi Lászlóné

laboráns