Nyolc évfolyamos képzés:

A szóbeli felvételi két részből áll: egy kötetlen beszélgetésből és egy tantárgyi felvételiből. A kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók Nemzeti Alaptantervvel összefüggő kompetenciáit, gondolkodási képességeit, kifejezőkészségét, és igyekszünk képet kapni a tanuló személyiségéről, érdeklődési köréről, egyházi kapcsolatairól, hitbeli ismereteiről.

A hittan szóbeli felvételi minden jelentkező esetében:

Felvételiző diákjainktól egy jó hangulatú beszélgetés keretében érdeklődünk a család egyházi hátteréről, szóba kerülhet néhány alapvető bibliaismereti kérdés is, illetve – egy adott szentírási idézet alapján – nagyon kíváncsiak vagyunk a gyermek ez irányú gondolataira is.

 • Rövid bemutatkozás – feloldódás jegyében
 • Melyik a kedvenc bibliai történedet?
 • Van-e kedvenc aranymondásod a Bibliából, hogy hangzik?
 • Miről hallottál a legutóbbi hittan órán az iskolában, mi volt az üzenete számodra?
 • Sorolj fel olyan bibliai szereplőket, akikről eddig tanultál!
 • Hogy néz ki egy templom kívülről-belülről? (Tornya van, van harangja, vannak benne padok, persely…)

1. általános képzés
tagozatkód: 0801

A szóbeli felvételi elbeszélgetésre az alábbi témakörök alapján lehet felkészülni magyar nyelv és irodalomból:
 • szövegértés
 • irodalom: kedvenc kötelező olvasmány/népmese/vers elemző ismertetése
  • kötelező olvasmány elemzésének szempontjai: cselekmény rövid ismertetése, szereplők jellemzése, személyes vélemény megfogalmazása az alkotásról
  • népmese elemzésének szempontjai: cselekmény rövid ismertetése, szereplők jellemzése, mesei elemek kiemelése, tanulság megfogalmazása
  • vers elemzésének szempontjai: a vers formai jegyeinek bemutatása, az alkotást meghatározó érzelem és hangulat jellemzése, a téma meghatározása, személyes benyomás megfogalmazása
 • nyelvtan: alapszófajok ismerete (főnév, melléknév, ige), j/ly-s szavak helyesírása, elválasztás, betűrendbe sorolás

2. angol nyelvi képzés
tagozatkód: 0802

Answering basic questions

What’s you name?
How old are you?
Do you have any brothers or sisters?
Where do you live?
What do you like to do in your free time?
Do you have any pets?
What is your favourite colour?
What is your favourite book? Why?
What is your favourite film? Why?
What is your favourite sport? Why?
Talking about a picture (There is/There are, usage of the  Present Simple, Present Continuous)

Vocabulary:

numbers
colours
animals
the rooms of a house
furniture
means of transport
sports
free time activities


3. matematika irányú képzés
tagozatkód: 0803

A diákoknak az életkoruknak megfelelő logikai feladatokat kell megoldaniuk.

Négy évfolyamos képzés:

A szóbeli felvételi két részből áll: egy kötetlen beszélgetésből és egy tantárgyi felvételiből. A kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók Nemzeti Alaptantervvel összefüggő kompetenciáit, gondolkodási képességeit, kifejezőkészségét, és igyekszünk képet kapni a tanuló személyiségéről, érdeklődési köréről, egyházi kapcsolatairól, hitbeli ismereteiről.

A hittan szóbeli felvételi minden jelentkező esetében:

Felvételiző diákjainktól egy jó hangulatú beszélgetés keretében érdeklődünk a család egyházi hátteréről, szóba kerülhet néhány alapvető bibliaismereti kérdés is, illetve – egy adott szentírási idézet alapján – nagyon kíváncsiak vagyunk a gyermek ez irányú gondolataira is.

 • Tanulsz hittant az iskolában?
 • Mi mindent tudsz a Bibliáról?
  (hány részből áll; milyen nyelven íródott, ki fordította magyarra; illetve miért íródott, mi a célja ezzel Istennek?)
 • Szerinted miről szól az alábbi bibliai igevers?
  „ Úgy ragyogjon világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt ev. 5,13)
  „ Kegyelmes és irgalmas az Úr! Türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 103,8)
 • Sorolj fel keresztyén ünnepeket! (Karácsony, pünkösd, húsvét, virágvasárnap.) Válassz a felsoroltak közül kettőt, és mondd el, mire emlékezünk azokon az ünnepeken!
 • Konfirmáltál-e már, vagy épp folyamatban van-e a konfirmációra való felkészülésed? Ha igen, mondd el, miatt konfirmálunk, mi reformátusok? (Ha nem református a diák: Volt-e elsőáldozásod, bérmálásod?
 • Jársz-e templomba? Ha igen, melyikbe? Meg tudod mondani a lelkészed nevét?
 • Mutass be egy személyt az alábbiak közül, akik az Ó- vagy Újszövetség nagy alakjai voltak
  (Ábrahám, Jákób, József, Mózes, Sámson, Dávid, Káin vagy Ábel; Péter, Pál apostol)
 • Melyik a kedvenc bibliai történeted? Miért? Mondd el, te személy szerint mit tanultál meg ebből a történetből?

Az emelt óraszámú képzésre jelentkezők tantárgyi felvételijének témakörei:

1. angol nyelvi képzés
tagozatkód: 0402

Personal life

Introducing yourself
What is your family like?
What subjects do you like?
What are your hobbies?

Entertainment

What are typical free time activities for boys/girls?
What are the dangers of playing computer games?
What are the advantages of playing computer games?

Free Time

Which one do you prefer: reading a book or watching a movie? Why?
What is your favourite book/film?
What do you like to do in your free time?

Environment

Why is it important to protect the environment?
How can people protect the environment?
What can you do to protect the environment?

Healthy and unhealthy lifestyle

What should people eat if they want to be healthy?
What are the things people must not do if they want to be healthy?
Is a healthy soul also part of being healthy? Why?

Housework

How does your family share the housework?
What kind of housework do you like?
Is it only a woman’s job to do the housework? Why? Why not?

Pets

Do you have any pets? Why? Why not?
Should everyone be a pet owner? Why? Why not?
What are the advantages and disadvantages of having a pet?

School

What is your school like?
What are the most important characteristics of a good teacher?
What are the advantages and disadvantages of a single-sex school?

Sports

What sports do you like?
Why is it important to do sports?
In your opinion are these sports: chess, dancing and darts? Why? Why not?

Travelling

Talk about your last holiday.
If you could go anywhere in the world where would you go and why?
Why do tourists like Budapest?

Student jobs

What are some typical student jobs?
Have you ever worked? If yes, talk about it.
If not, what would you like to do as a student?
What is your dream job? Why?

2. matematika irányú képzés
tagozatkód: 0403

A diákoknak az életkoruknak megfelelő logikai feladatokat kell megoldaniuk.

3. holland nyelvi képzés
tagozatkód: 0404

Azokkal a diákokkal, akik már tanultak hollandul, rövid beszélgetést folytatunk ezen a nyelven általános témákról. Azokat a diákokat, akik korábban még nem tanultak hollandul, magyar irodalomból és nyelvtanból fogjuk kérdezni.

4. emelt humán irányú képzés
tagozatkód: 0405

A szóbeli felvételi elbeszélgetésre az alábbi témakörök alapján lehet felkészülni magyar nyelv és irodalomból:

Irodalom:

 1. Csokonai Vitéz Mihály  (életút fontosabb állomásainak és egy-két művének bemutatása)
 2. Petőfi Sándor (életút fontosabb állomásainak, János vitéz c. alkotásának és egy további művének bemutatása)
 3. Arany János (életút fontosabb állomásainak, Toldi c. alkotásának és egy további művének bemutatása)
 4. Ady Endre (életút fontosabb állomásainak és egy-két művének bemutatása)
 5. József Attila (életút fontosabb állomásainak és egy-két művének bemutatása)
 6. Babits Mihály vagy Radnóti Miklós (életút fontosabb állomásainak és egy-két művének bemutatása)
 7. Kosztolányi Dezső (életút fontosabb állomásainak és egy-két művének bemutatása)
 8. Kölcsey Ferenc: Himnusz és Vörösmarty Mihály: Szózat (memoriter és versek elemzése)
 9. Egy általad választott kötelező olvasmány bemutatása (szempontok: szerző, műfaj, szereplők, tanulság, cselekmény fordulata) 

A 9. tétel kapcsán az alábbi kötelező olvasmányok közül kell kiválasztani egyet:

 • Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk
 • Gárdonyi Géza: Egri csillagok
 • Jókai Mór: A kőszívű ember fiai
 • Mikszáth Kálmán: Szent Péter esernyője
 • Szabó Magda: Abigél
 • Tamási Áron: Ábel a rengetegben
 • Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

Nyelvtan: 

 1. Hangtörvények 
 2. Szóelemek 
 3. Szófajok 
 4. Szószerkezetek/mondatrészek 
 5. Mondatfajták 

A nyelvtan tételeket gyakorlati feladatokon keresztül fogjuk számonkérni.

A humán tagozatra jelentkező diákoktól továbbá kérjük, hogy hozzanak magukkal egy A/4-es oldal terjedelmű, kézzel írott fogalmazást. Az alábbi témák közül lehet választani:

 1. Írj kedvenc színházi élményedről egy beszámolót! 
 2. Írj kedvenc könyvedről egy ajánlót! 
 3. Írj egy általad választott filmről kritikát! 
 4. Hozz el a felvételi elbeszélgetésre egy általad írt verset/novellát! 
 5. Mutass be egy történetet egy általad készített fotósorozattal! (Ebben az esetben fogalmazás helyett 8-10 képet kérünk.) 

A szóbeli felvételi része egy csoportmunka, melynek célja, hogy felmérjük a gyermekek kreativitását és kooperációs készségét. A felvételiző diákok közül 4-5 fő alakít majd egy-egy csapatot, és közösen kell egy rövid feladatot teljesíteniük.