Nyolc évfolyamos képzés:

A szóbeli felvételi két részből áll: egy kötetlen beszélgetésből és egy tantárgyi felvételiből. A kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók Nemzeti Alaptantervvel összefüggő kompetenciáit, gondolkodási képességeit, kifejezőkészségét, és igyekszünk képet kapni a tanuló személyiségéről, érdeklődési köréről, egyházi kapcsolatairól, hitbeli ismereteiről.

A hittan szóbeli felvételi minden jelentkező esetében:

Felvételiző diákjainktól egy jó hangulatú beszélgetés keretében érdeklődünk a család egyházi hátteréről, szóba kerülhet néhány alapvető bibliaismereti kérdés is, illetve – egy adott szentírási idézet alapján – nagyon kíváncsiak vagyunk a gyermek ez irányú gondolataira is.

 • Rövid bemutatkozás – feloldódás jegyében
 • Melyik a kedvenc bibliai történedet?
 • Van-e kedvenc aranymondásod a Bibliából, hogy hangzik?
 • Miről hallottál a legutóbbi hittan órán az iskolában, mi volt az üzenete számodra?
 • Sorolj fel olyan bibliai szereplőket, akikről eddig tanultál!
 • Hogy néz ki egy templom kívülről-belülről? (Tornya van, van harangja, vannak benne padok, persely…)
A magyar nyelv és irodalom szóbeli felvételi minden jelentkező esetében:

Olvasás:

Benedek Elek
Fekete István
Móra Ferenc
Nemes Nagy Ágnes
Petőfi Sándor
Szabó Lőrinc
Weöres Sándor
mesék, történetek

Magyar nyelv:

A magyar ábécé betűi
Helyesírás
Mondatfajták
Szófajok

Az emelt óraszámú képzésre jelentkezők tantárgyi felvételijének témakörei:

1. angol nyelvi képzés
tagozatkód: 0801

Answering basic questions

What’s you name?
How old are you?
Do you have any brothers or sisters?
Where do you live?
What do you like to do in your free time?
Do you have any pets?
What is your favourite colour?
What is your favourite book? Why?
What is your favourite film? Why?
What is your favourite sport? Why?
Talking about a picture (There is/There are, usage of the  Present Simple, Present Continuous)

Vocabulary:

numbers
colours
animals
the rooms of a house
furniture
means of transport
sports
free time activities

2. német nyelvi képzés
tagozatkód: 0802

Fragen:

1. Wie heißt du?
2. Wo wohnst du?
3. Wie alt bist du?
4. Was machst du in deiner Freizeit?
5. Was ist dein Lieblingstier?
6. Hast du Geschwister?
7. Wie heißt dein Vater?
8. Wie heißt deine Mutter?
9. Woher kommst du?
10. Was ist deine Lieblingsfarbe?
11. Was ist dein Lieblingsessen?
12. Was ist dein Lieblingsgetränk?
13. Wie heißt dein Freund/deine Freundin?
14. Welche Schule besuchst du?
15. Was isst du zum Frühstück?
16. Was isst du zu Mittag?
17. Was isst du zum Abend?
18. Wann stehst du auf?
19. Was hast du in deiner Schultasche?
20. Was machst du in der Schule?

Aufnahmeprüfung

Sag weiter:
1. Sag weiter: eins, zwei, …
2. Sag weiter: der Hund, das Schwein,
3. Sag weiter: gelb, rot
4. Sag weiter: die Cola, der Tee
5. Sag weiter: die Birne, die Banane
6. Sag weiter: der Salat, die Tomate
7. Sag weiter: schwimmen, Fußball spielen, 
8. Sag weiter: das Buch, das Heft
9. Sag weiter: der Tisch, der Schrank
10. Sag weiter: ich, du
11. Sag weiter: ich bin, du bist
12. Sag weiter: ich habe, du hast
13. Sag weiter: ich mache, du machst
14. Sag weiter: die Sonne, die Wolke
15. Sag weiter: der Rock, das T-Shirt
16. Sag weiter: Guten Morgen!, Guten Tag!
17. Sag weiter: Ungarn, England
18. Sag weiter: lesen, lernen
19. Sag weiter: der Vater, die Schwester
20. Sag weiter: die Küche, das Bad


3. matematika képzés
tagozatkód: 0803

A diákoknak az életkoruknak megfelelő logikai feladatokat kell megoldaniuk.

Négy évfolyamos képzés:

A szóbeli felvételi két részből áll: egy kötetlen beszélgetésből és egy tantárgyi felvételiből. A kötetlen beszélgetés keretében mérjük a tanulók Nemzeti Alaptantervvel összefüggő kompetenciáit, gondolkodási képességeit, kifejezőkészségét, és igyekszünk képet kapni a tanuló személyiségéről, érdeklődési köréről, egyházi kapcsolatairól, hitbeli ismereteiről.

A hittan szóbeli felvételi minden jelentkező esetében:

Felvételiző diákjainktól egy jó hangulatú beszélgetés keretében érdeklődünk a család egyházi hátteréről, szóba kerülhet néhány alapvető bibliaismereti kérdés is, illetve – egy adott szentírási idézet alapján – nagyon kíváncsiak vagyunk a gyermek ez irányú gondolataira is.

 • Tanulsz hittant az iskolában?
 • Mi mindent tudsz a Bibliáról?
  (hány részből áll; milyen nyelven íródott, ki fordította magyarra; illetve miért íródott, mi a célja ezzel Istennek?)
 • Szerinted miről szól az alábbi bibliai igevers?
  „ Úgy ragyogjon világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt ev. 5,13)
  „ Kegyelmes és irgalmas az Úr! Türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 103,8)
 • Sorolj fel keresztyén ünnepeket! (Karácsony, pünkösd, húsvét, virágvasárnap.) Válassz a felsoroltak közül kettőt, és mondd el, mire emlékezünk azokon az ünnepeken!
 • Konfirmáltál-e már, vagy épp folyamatban van-e a konfirmációra való felkészülésed? Ha igen, mondd el, miatt konfirmálunk, mi reformátusok? (Ha nem református a diák: Volt-e elsőáldozásod, bérmálásod?
 • Amikor még a koronavírus járvány előtt lehetőség volt rá, jártál-e templomba? Ha igen, melyikbe? Meg tudod mondani a lelkészed nevét?
 • Mutass be egy személyt az alábbiak közül, akik az Ószövetség nagy alakjai voltak
  (Ábrahám, Jákób, József, Mózes; Sámson; Dávid, Péter, Káin vagy Ábel, Pál apostol)
 • Melyik a kedvenc bibliai történeted? Miért? Mondd el, te személy szerint mit tanultál meg ebből a történetből?
A magyar nyelv és irodalom szóbeli felvételi minden jelentkező esetében:

Irodalom:

Ady Endre
Arany János
Jókai Mór
József Attila
Juhász Gyula
Móricz Zsigmond
Petőfi Sándor
Radnóti Miklós
Tóth Árpád

Magyar nyelv:
Helyesírás
Mondatelemzés
Szavak toldalékolása
Szófajok
Szószerkezetek

1. általános képzés
tagozatkód: 0401

Az általános tantervű digitális osztályba történő felvételi során a szóbeli beszélgetést kiegészíti egy kiscsoportos foglalkozás, ahol játékos feladatok, tevékenység közben figyeljük a diákok kreativitását, együttműködő készségét, motiváltságát. Erre a foglalkozásra a szóbeli felvételi napján kerül sor.

Az emelt óraszámú képzésre jelentkezők tantárgyi felvételijének témakörei:

2. angol nyelvi képzés
tagozatkód: 0402

Personal life

Introducing yourself
What is your family like?
What subjects do you like?
What are your hobbies?

Entertainment

What are typical free time activities for boys/girls?
What are the dangers of playing computer games?
What are the advantages of playing computer games?

Free Time

Which one do you prefer: reading a book or watching a movie? Why?
What is your favourite book/film?
What do you like to do in your free time?

Environment

Why is it important to protect the environment?
How can people protect the environment?
What can you do to protect the environment?

Healthy and unhealthy lifestyle

What should people eat if they want to be healthy?
What are the things people must not do if they want to be healthy?
Is a healthy soul also part of being healthy? Why?

Housework

How does your family share the housework?
What kind of housework do you like?
Is it only a woman’s job to do the housework? Why? Why not?

Pets

Do you have any pets? Why? Why not?
Should everyone be a pet owner? Why? Why not?
What are the advantages and disadvantages of having a pet?

School

What is your school like?
What are the most important characteristics of a good teacher?
What are the advantages and disadvantages of a single-sex school?

Sports

What sports do you like?
Why is it important to do sports?
In your opinion are these sports: chess, dancing and darts? Why? Why not?

Travelling

Talk about your last holiday.
If you could go anywhere in the world where would you go and why?
Why do tourists like Budapest?

Student jobs

What are some typical student jobs?
Have you ever worked? If yes, talk about it.
If not, what would you like to do as a student?
What is your dream job? Why?

3. matematika szakos képzés
tagozatkód: 0403

A diákoknak az életkoruknak megfelelő logikai feladatokat kell megoldaniuk.

4. német nyelvi képzés
tagozatkód: 0404


Mündliche Themen:

1. Meine Familie und ich
2. Mein Tagesablauf
3. Mein Wohnort
4. Mein Haus/meine Wohnung
5. Freizeit
6. Essen und trinken
7. Reisen
8. Schule
9. Mode und Klamotten
10. Mein bester Freund/meine beste Freundin
11. Sport
12. Das Wetter

 Aufnahmeprüfung

Fragen:
1. Wie heißt du?
2. Wo wohnst du?
3. Wie alt bist du?
4. Was machst du in deiner Freizeit?
5. Was ist dein Lieblingstier?
6. Wie groß ist deine Familie?
7. Wo leben deine Großeltern?
8. Was sind deine Eltern von Beruf?
9. Wann stehst du auf?
10. Wie gehst du zur Schule?
11. Wo isst du an den Wochentagen zu Mittag?
12. Was isst du morgens?
13. Was isst du abends?
14. Was isst du mittags?
15. Was machst du am Wochenende mit deiner Familie?
16. Welche Sportarten kennst du? Was machst du gern/nicht so gern/oft/nie?
17. Woher kommst du?
18. Wie siehst du aus? (Haare, Augen usw.)
19. Was trägst du gern/ nicht gern? 
20. Was trägst du jetzt?
21. Was ist dein Lieblingskleidungsstück?
22. Welche Schule besuchst du?
23. Wo liegt deine Schule?
24. Welche Räume gibt es in der Schule?
25. Wie ist dein Stundenplan? Wie viele Stunden hast du pro Tag?
26. Was ist dein Lieblingsfach?
27. Welche Gemüsesorten/ Obstsorten kennst du?
28.  Wo liegt dein(e) Haus/Wohnung? Was gibt es in der Nähe?
29. Wie ist dein Haus? 
30. Was hast du in deinem Zimmer?
31. Was kannst du in einem Supermarkt kaufen?
32. Was machst du mit deinen Freunden am Nachmittag oder am Wochenende?
33. Wo hast du letzten Sommer gemacht?
34. Was hast du gestern gemacht? 35. Was kann man im Winter m