A 2024/2025-ös tanévben induló képzéseink:

 Feladatellátási telephely kód:001

OM:034949

Nyolc évfolyamos képzés:

1. általános képzés
tagozatkód: 0801
A nyolcévfolyamos általános képzésünkön a diákok két nyelvet sajátítanak el, az első nyelv az angol, a második nyelvet kilencedik évfolyamtól kezdve tanulják. A 12. évfolyam végére cél, hogy az első nyelvből B2 nyelvvizsgát szerezzenek tanulóink.

2. angol nyelvi képzés
tagozatkód: 0802
A nyolcévfolyamos angol nyelvi képzés alatt diákjaink két nyelvet sajátítanak el emelt szinten. Az angol nyelvet nyolc évig, a második választott élő idegen nyelvet négy évig tanulhatják. A 12. évfolyam végére a nyelvi képzés célja két B2 nyelvvizsga.

3. matematika irányú képzés
tagozatkód: 0803
A nyolcévfolyamos matematika képzésen matematika tantárgyból emelt óraszámban folyik az oktatás. A képzés csak az engedélyezett létszám elérése esetén indul.

Négy évfolyamos képzés:

1. angol nyelvi képzés
tagozatkód: 0402
A négyévfolyamos angol nyelvi képzés alatt diákjaink két nyelvet sajátítanak el. Az első idegen nyelv az emelt óraszámban tanult angol nyelv. A második idegen nyelv a német, holland, spanyol nyelv lehet (az iskola szakos tanári ellátottsága függvényében). A nyelvi képzés célja két B2 nyelvvizsga megszerzése.

2. matematika irányú képzés
tagozatkód: 0403
A négyévfolyamos matematika képzésen matematika tantárgyból emelt óraszámban folyik az oktatás. A képzés csak az engedélyezett létszám elérése esetén indul.

3. holland nyelvi képzés
tagozatkód: 0404
A négyévfolyamos holland nyelvi képzés alatt diákjaink két nyelvet sajátítanak el. Az első idegen nyelv az emelt óraszámban tanult holland nyelv. A második idegen nyelv az angol, német, spanyol nyelv lehet (az iskola szakos tanári ellátottsága függvényében). A nyelvi képzés célja két B2 nyelvvizsga megszerzése. A képzés csak az engedélyezett létszám elérése esetén indul.

Tisztelt Szülők!
Kedves Felvételiző Diákok!

A Lónyay Utcai Református Gimnáziumban már évek óta töretlen lelkesedéssel tanítjuk a holland nyelvet második és harmadik idegen nyelvként. Terveink között szerepel egy holland, mint első idegen nyelv osztály elindítása tekintettel a nagy múltú és manapság is fennálló és működő holland-magyar történelmi, egyházi és kulturális kapcsolatokra. Szeretnénk felmérni, hogy a gyülekezetekben lenne-e olyan család, aki gyermekét beíratná egy ilyen különleges és az országban egyedülálló képzésre.  A tanulmányok keretein belül lehetőség nyílik arra, hogy a jelentkező diákok nyelvtudásukat a tanórákon kívül az iskolánkban már több, mint 20 éve működő holland cserediák programban való részvétel révén is tökéletesítsék. A középiskola elvégzése után Budapesten 2 egyetemen, illetve Debrecenben van lehetőség a holland nyelvvel továbbtanulni.

Áldás, békesség!
Wáhl Zsófia
holland – történelem szakos pedagógus

4. emelt humán irányú képzés
tagozatkód: 0405
A négyévfolyamos emelt humán irányú képzés alatt diákjaink minden évfolyamon heti plusz egy óra keretében megismerkedhetnek a humán tagozat specializációival: a drámával, a médiával, a kreatív írással, illetve az értő olvasóvá neveléssel. Minden második héten műhelymunka is várja a dákokat, ahol további elmélyülésre van lehetőség a saját maguk által választott területeken belül.

Pedagógiai munkánk és a képzések részletes leírása megtekinthető iskolánk honlapján a „Dokumentumok” menüpontban lévő Pedagógiai Programban.