Iskolánk diákjai az idei tanévben is ellátogattak több budapesti gyülekezethez, hogy hírét vigyék intézményünknek, és rövid kis műsorukon keresztül ízelítőt adjanak az érdeklődőknek, hogy milyenek is a lónyays diákok. Fontosnak tartjuk, hogy ezeken az alkalmakon keresztül azok a diákok is bepillantást nyerhessenek egy-egy gyülekezet életébe, akik korábban nem találkoztak élő hitű közösségekkel, illetve csak ritkán járnak templomba.

Az idei tanévben az alábbi helyeken jártunk:

2018. november 18-án a 10.A osztály a Szabótelepi Református Egyházközséget látogatta meg.

Dr. Pétery-Schmidt Zsolt iskolalelkész bemutatta iskolánkat, az iskolai hitéletet. Osztályfőnöki órákon többször beszéltünk arról, ki miért jött a Lónyayba, ki mit szeret iskolánkban. Erről beszélt Papp Rebeka és Szalánczi Szabina. Tóth Dorina az osztály hitéletét ismertette, Ács Dóri, Tobak Luca, Batin Tímea, Szilágyi Fanni és Makkai Krisztián pedig verset szavaltak.

A gyülekezet nagy szeretettel fogadott minket, amit Szilágyi Domonkos a következővel szavakkal köszönt meg:

„Köszönjük, hogy lehetőséget kaptunk iskolánk bemutatására. Köszönünk minden református imádságot, melyben református iskoláink ügyét Isten elé viszik. Tudjuk, hogy a gyülekezetnek új temploma épül, Budapesten elsőként egy Makovecz Imre által tervezett templom. Ehhez kérünk az előző verssel sok áldást az építkezés nagy munkájára a gyülekezet és lelkészcsalád életére!”


2018. október 14-én az 5. A és B osztállyal a Rákoskeresztúri Református Egyházközségnél jártunk. Ez a szívünkhöz közel álló gyülekezet ötven gyermeket és a szüleiket fogadta mosolyogva, szeretettel, türelemmel.

Az osztályok kettő dallal készültek a gyülekezet számára, melyet Kelemen Máté, volt lónyays diák gitáron kísért. Elmondtunk egy mesét, és imádkoztunk is. A gyerekek illő módon, kedvesen és a türelemmel voltak jelen. Az igehirdetése egyaránt szólt a gyülekezeti tagokhoz, a gyerekekhez és a bennünket kísérő szülőkhöz is. Kaphatott belőle útravalót az is, akinek sokadik igehirdetése volt ez és az is, akinek az első.

Hálásak vagyunk a gyülekezetnek a derűs fogadtatásért és a kötetlen légkörért, továbbá azért, hogy a kezdetektől készséggel fogadtak bennünket, a gyerekeknek, hogy derűvel töltötték meg a templomot, és a kísérő szülőknek az odaszánt időért és jelenlétért. Soli Deo Gloria!


2018. október 14-én a 9. E osztálya az osztályfőnök és helyettese vezetésével a Fasori Református Egyházközséget látogatta meg. Csapatunkat a gyülekezet elnök-lelkipásztora fogadta.

A gyülekezeti teremben szeretetvendégség várt bennünket, ahol később az istentiszteleti szolgálatra készülve Farkas Alíz tanárnő vezetésével beénekeltünk. Később az istentiszteleten nagy élmény volt, hogy az első éneket a gyülekezet együtt énekelte velünk. A második énekben egy kánonban dicsértük Istent.

Ezt követték azok az üdvözlő, s jó hírt hozó szavak, amit az egybegyűltekkel megosztottunk. Ebben elhangzott, hogy az iskola történelme osztozott a magyarság viharos történelmében, ám a fennmaradásunk záloga végig az Istennel ápolt szoros kapcsolat volt, s ezt intézményünk napjainkban is többféle módon igyekszik ápolni, mint például az órakezdő áhítatokkal, a napot lezáró imádsággal és a hétfői közös istentiszteletekkel.

Bemutatkozásunkat két diákunk négykezes zongorajátéka fejezte be. A darab előkészítette a lelkipásztor prédikációját, amelyben ő az Istennel való helyes kapcsolatról beszélt.

Reméljük, látogatásunk jó hírét vitte iskolánknak, s hogy jövőre több fasori fiatalt is köszönthetünk a lónyaysok családján belül! Soli Deo Gloria!