A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Dunamelléki Református Egyházkerület 300 millió forint összegű vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült, melynek köszönhetően sor került a Lónyay Utcai Református Gimnázium épületének energetikai korszerűsítésére. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

A KEHOP-5.2.13-19-2019-00013 sz. projekt keretében megvalósult beruházás a gimnázium épületének I. felújítási ütemét foglalja magában az alábbiak szerint:

Megvalósulás időtartama: 2019.10.01-2020.12.31.

Helyszín: Lónyay Utcai Református Gimnázium (1092 Budapest, Kinizsi utca 1-7.)

A támogatási konstrukció keretében igényelt és megítélt támogatás: 300.000.000 Ft

Jelen konstrukció keretében nem támogatott tevékenységek költségei: 510.322.404 Ft

A beruházás teljes költsége: 810.322.404 Ft

A „Pályázatos Épületenergetikai Felhívás Egyházak Számára” elnevezésű támogatási konstrukciónak köszönhetően sor kerülhetett az épület hőtechnikai adottságainak javítására. A fent megnevezett pályázat a megvalósulási helyszínen zajló teljes körű felújítási munkálatok I. ütemének energetikai projektrészeit foglalja magában, mint elszámolható költség.

Dunamelléki Református Egyházkerület rövid távú célkitűzése volt a Lónyai Utcai Református Gimnázium és Kollégium iskolaépületének energetikai korszerűsítése, mely beruházás hatékonyabb energiahasználatot és racionálisabb energiagazdálkodását eredményez a továbbiakban. A hatékony és minőségi oktatáshoz szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával javultak a tanulási/oktatási körülmények. A hatékony és környezettudatos energiagazdálkodásból származó megtakarítások pedig új módszertani elemek alkalmazását teszik lehetővé az oktatás terén.

Az épület energetikailag elavult szerkezetei és berendezései jelentős energiaveszteséget és ezzel üzemeltetési kiadást eredményeztek a pályázó szervezetnek, korlátozták és fenntarthatatlanná tették az épület használatát.

A teljes I. ütem részeként (beleértve az elszámolható és nem elszámolható projektelemeket is) az alábbi felújítás valósulhat meg:

– Az épület hőtechnikai adottságainak javítása: az épület nyílászáróinak cseréje, homlokzatok utólagos hőszigetelése, padlásfödémek szigetelése,

– tetőszerkezet részleges cseréje,

– teljes tetőfedés cseréje,

– homlokzati kőburkolat kialakítása

– használaton kívüli szellőztető berendezések bontása

– napelemek telepítése hálózati villamosenergiatermelés céljából.

A projekt eredménye nemzetgazdasági szinten mérhetően hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez és az energiaimport-függőség csökkentéséhez, megújuló energiahordozó alkalmazása mellett. A beruházás a környezet tehermentesítését szolgálja, hiszen a felhasznált energia mennyiségének csökkenése és a megújuló energiatermelés a CO2 és üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését eredményezi.

Ezúton szeretnénk megköszönni a pedagógusok, a technikai személyzet, valamint a diákok és a szülők türelmét a felújítás kapcsán. Az új oktatási körülmények mindnyájunkat kárpótolnak az esetleges kellemetlenségekért.

Továbbá hálásak vagyunk mindazoknak, akik munkájukkal valamilyen formában hozzájárultak a felújítás 1. ütemének sikeres megvalósításához.

Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását!

Sajtóközlemény megtekintése

Projektmenedzser: Nagy Géza
Tervező: BluePlan Mérnökiroda Kft.
Kivitelező: APM Construct Kft.
Műszaki ellenőr: Becska Bence


A feújítás lépései:

Megszépül az iskolaudvar

Az ötödik poszt

A negyedik poszt

A harmadik poszt

A második poszt

Az első poszt