VEZETŐSÉG

Tóth Csaba Csongor

Igazgató

testnevelés – földrajz szakos tanár

Kuruczné Domaházi Margit Anna

Igazgatóhelyettes

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, nyelv– és beszédfejlesztő pedagógus, filozófia szakos előadó, szakvizsgázott pedagógus

Bognár Ferenc

Igazgatóhelyettes

biológia-testnevelés szakos tanár

TANTESTÜLET

Ábrahámné Kabai Dóra

magyar-történelem szakos tanár

Asztalos Gáborné

angol szakos tanár, pedagógia szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus

Bagócsi Zsuzsanna

történelem – földrajz szakos tanár

Bencze Dóra

földrajz-történelem szakos tanárjelölt

Bisztrai Csaba

testnevelés-földrajz szakos tanár

Bödecs Pál Márton

magyar nyelv és irodalom – angol szakos tanár

Bokorné Andrell Edit

magyar nyelv és irodalom – angol szakos tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Cseh Laura Ilona

média – történelem szakos tanárjelölt

Csiki-Lakatos Bernadett Ágnes

magyar – média szakos tanár

Dalos Áron

magyar – történelem szakos tanárjelölt

Varga Júlia Tímea

angol nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Fábián Ágnes

orosz – német nyelv és irodalom szakos tanár

Farkas Alíz

egyházi ének tanár, kántor

Fehér-Stróber Katalin

angol nyelv és irodalom – történelem szakos tanár

Füzér István

földrajz – spanyol nyelv és irodalom szakos tanár

Gazsi Georgina Mária

angol – történelem szakos tanárjelölt

Gőbl-Szívek Rebeka

testnevelő, gyógytestnevelő

Gulyás Gyula

angol-német szakos tanár

Gyurta Noel

biológia – történelem szakos tanár

Gyenes-Székely Nikoletta

gyógypedagógus (Református EGYMI)

Hajdú Bálint Kadosa

lelkipásztor

Hegedüs Norina

gyógypedagógus

Herold Tamás Péterné

testnevelő – gyógytestnevelő tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Holcz Ágnes

magyar – matematika szakos tanár

Holyba Friderika

angol – földrajz szakos tanárjelölt

Janzsó Nóra

magyar nyelv és irodalom és médiaismeret szakos tanár

Jenei Miklós

francia nyelv – történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Dr. Kiss Magdaléna

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a nyelvtudományok doktora (PhD)

Kocsis Judit

matematika tanár, református hittanoktató, mentélhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus

Korán Imréné

informatika tanár, szakvizsgázott pedagógus

Könczöl Kiss Erzsébet

latin-angol-kommunikáció szakos tanár

Könnyű Jánosné

matematika-fizika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Kruppa Terézia

angol-német szakos tanár

Lajtha-Tabajdi Ágnes

biológia-kémia szakos tanár

Ludvik Mihály Csaba

angol-magyar-történelem szakos tanár

Major Ferenc

kémia-biológia szakos tanár

Mandácskó Zoltán

informatika tanár

Meczker Péter

földrajz – német szakos tanárjelölt

Mészáros Dóra

ének-zene, magyar szakos tanár

Mészáros Eszter

magyar – média szakos tanárjelölt

Nagy Dominika

magyar-angol szakos tanár

Nagy Judit

magyar-matematika szakos tanár

Nagy Mária Anita

magyar – matematika szakos tanár

Németh Katalin

angol – földrajz szakos tanárjelölt

Padányi Ádám

matematika-történelem szakos tanár

Pappné Kálmán Judit

német – történelem szakos tanárjelölt

Pásztorné Nagyváthy Rita

matematika-informatika szakos tanár

Pető Máté

magyar – történelem szakos tanárjelölt

Rácz Kornélia

német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár

Sági Éva

testnevelő tanár, atlétika szakedző és röplabda szakkör vezető

Sándor Enikő

magyar – spanyol szakos tanárjelölt

Sárga Noémi

pszichológus

Schmidt Dávid

informatika-matematika szakos tanár

Szabó Melinda

testnevelő tanár

Szendrei László

művészeti rajz, szerkesztő, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos tanár, festőművész

Szilasi Viktória

református lelkész, vallástanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Szilágyi Márton

pszichológus

Szőllőssyné Paszternák Natasa

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, mentortanár

Tolnai Viktória

spanyol-földrajz szakos tanár

Tóth Csaba

német szakos nyelvtanár

Tóth Tímea Etelka

angol-történelem szakos tanár

Tömpe László

történelem-földrajz szakos tanár

Varga-Bihari Csilla

református hittan tanár

Varga Fruzsina

testnevelés szakos tanárjelölt

Wáhl Zsófia

néderlandisztika-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Bajnayné Mózes Edina

igazgatói személyi asszisztens

Bákorné Kiss Gabriella

iskolatitkár

Csüllögh Csilla

gazdasági ügyintéző, pénztáros

Korossy Zsuzsa

könyvtáros

Urbánné Dávid Gabriella Krisztina

tanügyi referens

Völgyi Lászlóné

laboráns