Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A Lónyay Utcai Református Gimnáziumban a beiratkozás napja a 2023/2024. tanévre 2023. június 22-én, csütörtökön 7 és 15 óra között lesz.

A pótbeiratkozás napja: 2023. július 26-án, szerdán 9 és 12 óra között.

A pótbeiratkozáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a david.gabriella@lonyayrefi.hu e-mail címen.

A beiratkozáskor kapják meg gyermekük leendő osztályfőnökétől a befogadó nyilatkozatot, amellyel kezdeményezni tudják az átiratkozás ügyintézését a jelenlegi általános iskolában. Az ott kapott elengedő nyilatkozatot kérjük, eljuttatni szíveskedjenek iskolánk titkárságára (156-os iroda) a szükséges adminisztráció elvégzéséhez.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

  • születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
  • a tanuló személyazonosító igazolvány fénymásolata,
  • lakcímkártya fénymásolata,
  • adóigazolvány fénymásolata,
  • TAJ kártya fénymásolata, (természetesen, amennyiben nem volt lehetőségük fénymásolni, az iskola biztosítja a másolat készítésének a lehetőségét)
  • az általános iskolai vagy gimnáziumi bizonyítvány, amennyiben nem kapják meg a beiratkozás napjáig, úgy kérjük, legkésőbb az Évkezdő Tábor ideje alatt Urbánné Dávid Gabriella Krisztina tanügyi referensnek eljuttatni szíveskedjenek.

DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉSE

Kérjük, a Kormányablakban igényeljenek gyermeküknek fényképes NEK adatlapot, amelyet a beiratkozáskor Urbánné Dávid Gabriella Krisztina tanügyi referensnek leadni szíveskedjenek. Az elkészült diákigazolványok az iskolába érkeznek meg, szeptemberben az osztályfőnököktől kapják meg a tanulók.


ISKOLAI EGYENRUHA

Iskolánk Házirendje előírja az iskolai egyenruha/formaruha viseletét. Gimnáziumunkban napi viselet az iskola körpecsétjével ellátott póló és pulóver, amelyet szabadon választhatnak az alábbi űrlapon megadott színek és fazonok közül. Ünnepi eseményeinken a 9. évfolyamtól kötelező az iskolai nyakkendő, ezt kisgimnazista diákjaink is szívesen viselik. Az űrlap tartalmazza a ruhák pontos cikkszámát és a mérettáblázatot is, ezek segítségéve tudják rendelésüket leadni. A rendelésükhöz képest színárnyalatbéli eltérések előfordulhatnak.

https://www.lonyayrefi.hu/egyenruha-rendeles/

Rendelésüket Mózes Edina igazgatói asszisztens kezeli, rendelésük pontos összegét összekészítve a beiratkozáskor kérjük, neki szíveskejenek átadni. Probléma esetén a mozes.edina@lonyayrefi.hu e-mail címre írhatnak. A megrendelt egyenruhákat az Évkezdő Tábor ideje alatt, vagy szeptember első napjaiban kapják meg a diákok osztályfőnökeiktől.

Egyenruha árak:

Iskolai póló (kötelező) min. 2 darab4 000 Ft / db
Iskolai pulóver (ajánlott) 1 darab6 000 Ft / db
Iskolai nyakkendő 1 darab (9. évfolyamtól kötelező)3 000 Ft / db

TANKÖNYVEK ÁRA

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának az iskolai tankönyvellátás 2013. évi változásairól szóló tájékoztatójában foglaltak szerint, térítésmentesen, használatra kapják a diákok a tartóstankönyveket, melyek könyvtári állományt képeznek, ezért a szülő anyagi felelősséggel tartozik, a tanév végén kérjük ezek visszaszolgáltatását. Elvesztése, megrongálódása esetén, a diák köteles új példánnyal pótolni tartozását. (A tankönyv árát nem áll módunkban elfogadni.) A munkafüzeteket, nyelvkönyveket a diákok térítésmentesen kapják, ezeket a tanév végén nem kérjük visszahozni.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tankonyv/tajekoztatas_a_tankonyvellatas_valtozasairol.pdf


2023/2024. TANÉVRE FIZETENDŐ KÖLTSÉGEK

Csüllögh Csilla gazdasági ügyintézőnél kérjük befizetni a beiratkozáskor.

Sportköri díj1 000 Ft
Iskolafejlesztési adomány1 500 Ft
Versenyek költségeinek támogatása1 000 Ft
Diákönkormányzat támogatása   500 Ft
Fénymásolás költsége   500 Ft
Beléptető kártya (proxi)1 000 Ft
Összesen:5 500 Ft

ÉTKEZÉS

Honlapunkon tájékozódhatnak az iskolai étkezés igénybevételének részleteiről.

https://www.lonyayrefi.hu/altalanos-tudnivalok/

Csüllögh Csilla gazdasági ügyintéző foglalkozik az étkezés ügyintézésével, kérjük a beiratkozáskor neki szíveskedjenek leadni a

Az étkezéssel kapcsolatos kérdéseiket, kéréseiket megírhatják a csullogh.csilla@lonyayrefi.hu e-mail címre.


ÉVEKEZDŐ TÁBOR

Iskolánkban hagyomány, hogy új diákjaink számára a tanévkezdés és a beilleszkedés megkönnyítése érdekében Évkezdő Tábort szervezünk, minden új diákunk számára kötelezően, melyen a tanulók felfrissítik tudásukat, nyelvi ismereteik alapján kialakulnak a nyelvi csoportok, valamint megismerik leendő iskolájukat, tanáraikat, tanulótársaikat. Jelentkezni a honlapon vagy a beiratkozáskor a 10.000.-Ft-os előleg befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével tudnak. A második részlet a tábor megkezdésekor esedékes. A táborral kapcsolatos információkat Szűcs Marcell László szucs.marcell@lonyayrefi.hu e-mail címen kérhetnek. Kérjük, a levélben adják meg telefonszámukat, és a szervezők visszahívják Önöket.

Áldott, pihenéssel is teljes nyáridőt kívánunk!