Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

A Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégiumban a beiratkozás napja a 2022/2023. tanévre 2022. június 23-án, csütörtökön 7 és 15 óra között lesz.

A pótbeiratkozás napja: 2022. augusztus 10-én 9 és 12 óra között.

A pótbeiratkozáshoz előzetes bejelentkezés szükséges Urbánné Dávid Gabriella Krisztina tanügyi referensnél a david.gabriella@lonyayrefi.hu e-mail címen.

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal az alábbiakat:

 • az általános iskolai vagy gimnáziumi bizonyítvány,
 • születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,
 • a tanuló személyazonosító igazolvány fénymásolata,
 • lakcímkártya fénymásolata,
 • adóigazolvány fénymásolata,
 • TAJ kártya fénymásolata (természetesen, amennyiben nem volt lehetőségük fénymásolni, az iskola biztosítja a másolat készítéségének a lehetőségét),
 • étkezési kedvezményt igénylő lap + igazolások,
 • NEK adatlap,
 • megrendelt iskolai egyenruha ára (pontosan kiszámolt összeg),
 • iskolai támogatás,
 • évkezdő tábor előleg.

Diákigazolvány igénylésének menete:

A Kormányablakban díjmentesen igényelhetnek gyermeküknek fényképes NEK adatlapot, feltétele a diák érvényes személyazonosító igazolványának megléte. Az elkészült adatlapot kérjük, a beiratkozáskor Urbánné Dávid Gabriella Krisztina tanügyi referensnél leadni szíveskedjenek

2022/2023. tanévre fizetendő iskolai támogatás:

Sportköri díj1 000 Ft
Iskolafejlesztési adomány1 500 Ft
Versenyek költségeinek támogatása1 000 Ft
Diákönkormányzat támogatása   500 Ft
Fénymásolás költsége   500 Ft
Beléptető kártya (proxi)1 000 Ft
Összesen:5 500 Ft

Egyenruha:

Iskolánk Házirendje előírja az iskolai egyenruha/formaruha viseletét.

Iskolai póló (kötelező) min. 2 darab3 700 Ft/db
Iskolai pulóver (ajánlott) 1 darab5 700 Ft
Iskolai nyakkendő 1 darab3 000 Ft

A nyakkendő kötelező a 9. évfolyamot kezdő tanulók számára.

Az egyenruhákat szíveskedjenek az alábbi oldalon, legkésőbb a beiratkozás napjáig megrendelni:

https://www.lonyayrefi.hu/egyenruha-rendeles/

Amennyiben a befizetendő összeggel kapcsolatban kérdése, kérése lenne, kérem, írjon Mózes Edina igazgatói asszisztensnek a mozes.edina@lonyayrefi.hu e-mail címre.

Tankönyvek ára:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának az iskolai tankönyvellátás 2013. évi változásairól szóló tájékoztatójában foglaltak szerint, térítésmentesen, használatra kapják a diákok a tartóstankönyveket, melyek könyvtári állományt képeznek, ezért a szülő anyagi felelősséggel tartozik, a tanév végén kérjük ezek visszaszolgáltatását. Elvesztése, megrongálódása esetén, a diák köteles új példánnyal pótolni tartozását. (A tankönyv árát nem áll módunkban elfogadni.) A munkafüzeteket, nyelvkönyveket a diákok térítésmentesen kapják, ezeket a tanév végén nem kérjük visszahozni.

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tankonyv/tajekoztatas_a_tankonyvellatas_valtozasairol.pdf

Évkezdő Tábor:

Iskolánkban hagyomány, hogy az új diákjaink számára a tanévkezdés és a beilleszkedés megkönnyítése érdekében Évkezdő Tábort szervezünk, minden új diákunk számára kötelezően, melyen a tanulók felfrissítik tudásukat, nyelvi ismereteik alapján kialakulnak a nyelvi csoportok, valamint megismerik leendő iskolájukat, tanáraikat, tanulótársaikat. A táborral kapcsolatos információkat Füzér István főszervezőtől, a fuzer.istvan@lonyayrefi.hu e-mail címen kérhetnek. Kérjük, a levélben adják meg telefonszámukat, és a szervezők visszahívják Önöket.

Jelentkezni a honlapon megadott helyen és módon tudnak.

Áldott, pihenéssel is teljes nyáridőt kívánunk!