Thaly Kálmán Magyar-Történelem-Hittan  Szakkollégium


Thay-Kalman-arckep

Thaly Kálmán történész, költő, akadémikus Csépen született. Budapest Ferencváros kerület országos képviselője, majd a debreceniek képviselője lett. Több hazai város díszpolgára volt. A Magyar Heraldikai és Geneologikai Társaság, az Országos Régészeti és Embertani Társulat, az Országos Műemlékek Bizottságának tagja, a milánói és torinói Királyi Tudományos Akadémia kültagja.  II. Rákóczi Ferenc és több bújdosó hamvainak hazaszállítását az ő kérésére rendelete el az uralkodó.

A Lónyay Utcai Református Gimnázium (akkor: Református Főgimnázium) tanára 1864-1869 között. Magyar irodalmat, költészetet, szónoklattant tanított.


A munkaközösség tagjai

1. Bagi Lászlóné
2. Hegedűs Éva
3. Jenei Miklós
4. Kocsis Imre Antal
5. Kőváriné Kalmár Krisztina
6. Nagy Márta
7. Petőné Szilasi Viktória
8. Pongor Gábor
9. Szendrei László
10. Szőllőssyné Paszternák Natasa
11. Wáhl Zsófia