Iskolánkban október 27-én tartottuk a reformációs csendesnapot. Az alkalom egy rövid áhítattal kezdődött, amelyen minden diák részt vett. Az igei üzenetet követően a 5-7. évfolyamosok egy reformációs sorversenyen vettek részt az intézmény területén, amelynek keretén belül különböző feladatokat kellett elvégezniük megadott helyszíneken. Ezalatt a 8-12. évfolyamos tanulók egy, a reformációval kapcsolatos, mégis humorosan összeállított kvízen vettek részt, melynek összeállítását és lebonyolítását az SDG ifjúsági szervezett tagjai vállalták. A kvízt követően osztálytermeikben a reformáció mai üzenetét elmélyítő foglalkozáson vettek részt, ahol egyaránt nyílt arra lehetőség, hogy Luther és Kálvin egy-egy merészebb mondatával kapcsolatosan megfogalmazzák véleményüket, hogy azok mennyire illeszthetők bele a mai magyar valóságba, de beszélgethettek az odaszánásról, a megújulásról, annak akadályairól, szükségességéről. A nap folytatásaként az egész iskola egy dicsőítő koncerten vett részt, ahol Édes Gábor református lelkész és zenekara szolgált, megénekeltetve a fiatalokat is. Az ismertebb keresztyén dalok közös éneklése betöltötte a Dísztermet, amely nagy örömet és lelki feltöltődést jelentett sokaknak. A koncert után az 5-7. évfolyamosok osztálytermeikben kézművesfoglalkozáson vettek részt, ahol Kálvin-csillagot készítettek. Ezalatt a 8-12. évfolyamosok Zámbori Soma színművész őszinte bizonyságtételét hallgathatták meg megtéréséről, küzdelmeiről. Nyílt beszéde nagy hatással volt a fiatalokra, kereste a párhuzamokat a mai ifjúságot érintő nehézségek és az ő próbatételei között, így próbálta arra buzdítani őket, hogy merjenek őszintén szembenézni a kihívásokkal és támaszkodni Jézus szeretetére. Előadása után többen még hosszan beszélgettek vele, olyan hatást váltott ki az ő szolgálata. A csendesnap végül az iskolánk 30-vel ezelőtti újraindításáért tartott ünnepi istentisztelettel zárult, ahol Szloboda József, a fenntartó Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese hirdette Isten igéjét. Hálásak vagyunk az Úrnak az ő áldásaiért, amit elkészített erre a napra.

Fotó: Bicsák Boglárka