2023. október 14-én, szombaton 15 órai kezdettel a Délvidéken, a bácsfeketehegyi református templomban ünnepélyes püspökszentelést tartott a Szerbiai Református Keresztyén Egyház.

Harangozó László, délvidéki püspökké szentelésének jelentőségét jelzi, hogy azon jelen volt Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke is, aki maga is a református egyházközösség tagja. Köszöntésében az összekapaszkodás idejét hangsúlyozta.

A Lónyay Gyülekezet küldöttsége hálás szívvel vett részt ezen a két országra szóló neves eseményen a Vajdaságban, ahol jelenleg is 25 nemzet és nemzetiség él.

Az istentisztelet másfél órán át tartott, és számos egyházi és közéleti méltóság vett részt azon, mind a magyar mind a szerb állam és polgárai képviseletében. Az istentisztelet szolgáltatását Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház Duna melléki egyházkerületének püspöke vezette, és a közreműködő, mintegy 30 Kárpát-medencei püspökkel és lelkésszel együtt szentelték fel Harangozó Lászlót. Jelen volt Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is.

Mi, Lónyaysok testvéri szeretettel üdvözöltük Halász Dániel lelkész urat Maradékról (Szerémség – Vajdaság), aki a nyáron látott vendégül bennünket a falujában a magyar csapatok törökök felett aratott győzedelmes szávaszentdemeteri csata 500-ik évfordulójának megemlékezése és koszorúzása alkalmából. A kapcsolattartást folytatni szeretnénk a Gyülekezetével is.

Az esemény után az ünnepség résztvevői számára egy szeretetvendégséget és fogadást is tartottak a helyi iskola sportcsarnokában, ahol lehetőség nyílt a kötetlen találkozásra és beszélgetésre. A püspökszentelés nem csupán az egyház, hanem az egész délvidéki közösség számára fontos esemény, melynek méltó és ünnepi körülmények között adtak teret a bácsfeketehegyi hívek.

Kató Béla református lelkész, az Erdélyi református egyházkerület püspöke pedig a következő tréfás köszöntést mondta a felszentelt Főtiszteletű Harangozó László püspök úrnak:

„Mifelénk az a mondás járja: Ha szegény az eklézsia, a harangozó a pap. Mától a Délvidéken úgy szól a mondás: ha szegény az eklézsia, a Harangozó a püspök! :)”

Csüllögh Csilla

Fotók: Nagy Levente Albert, 11.c