Az 5. b osztály tanulói könyvtárhasználati órán vettek részt január 21-én. Együtt gondolkodásunk során összegyűjtöttük a hazai könyvtártípusokat, majd a diákok lelkesen sorolták, hogy közülük melyikben jártak már. Kisebb állományú könyvtárak esetében az elektronikus könyvtári katalógusok mellett ma már szerényebb szerep jut a katalóguscédulák által megszerezhető információknak, mégis – feladatunk is erre sarkallt – kitértünk a könyvtári ismeretszerzés eme formájára is. Fontos, hogy a logikai alapon rendszerezett, könyvészeti adatokat rejtő kis kártya ismerős legyen a fiatalabb generációk számára is, hiszen segítségükre lehet az információkeresésben, ha a későbbiekben, tanulmányaik során nagyobb, tudományos gyűjteményekbe látogatnak el anyaggyűjtési, kutatási céllal. Említést tettünk néhány katalógusfajtáról: a betűrendes (szerzői, cím), a tárgyszó- és a szakkatalógusról. A könyvészeti adatok meghatározásának gyakorlására Mészáros Dóra tanárnő kisebb bibliográfiai feladattal is meglepte a gyerekeket. Izgalmas könyvtárral kapcsolatos állításokkal játszottunk igaz-hamis játékot. Több szótárral, lexikonnal, segédkönyvvel ismerkedhettek meg a jelenlévők. Mindenkit szeretettel biztatok gimnáziumunk szépen fejlődő anyagának használatára, s remélem, hogy az iskolai könyvtár látogatása hamarosan megismétlődik – nem csak tanóra keretében!

Korossy Zsuzsa könyvtáros