Igazán vidám hangulatban telt iskolánk idei Húsvéti Csendesnapja. A Lónyay közössége idén a szabadítás és a szabadság gondolatát járta körbe, a legkülönfélébb irányokból közelítve.

Nagy hatást gyakorolt a fiatalokra, a „Három László” – sorrendben Senior Bóka László nagypapa, id. Bóka László édesapa, és Bóka László junior – bizonyságtétele, akik bátran és őszintén vallottak a tönkrement életükről, a halmozott függőségük pusztító következményeiről, mely generációkon át terhelte egykor a családot. A múlt idő hangsúlyozása nagy szerepet kapott előadásukban, hisz nem azért jöttek, hogy az alkoholhoz, meg a drogokhoz, hanem hogy Jézus Krisztushoz „csináljanak kedvet” a fiatalok számára. Az életük jóra fordulását, sőt egyáltalán azt, hogy köztünk lehetnek, ők határozottan Krisztus kegyelme erejének tulajdonítják, akinek teljes szabadulásuk mellett, az új, megszentelt életüket is köszönhetik.

Érződött, hogy sok gyermeket gondolkoztatott el, érintett meg a három férfi vallástétele. Jó volt látni utána a sok bátor fiatalt, akik még külön is beszélgettek velük. Sok diákunk talán még nem is nagyon hallott eleddig arról, hogy Jézus ma is tesz csodákat, melyek által gyógyulás, életváltozás, helyreállás történik. Ezen a napon „hiteles szemtanúk” beszéltek nekik minderről.

Velünk volt a Zsongom Zenekar is, akik a legszebb saját dalaikkal, és csodás megzenésített versekkel szolgáltak a Lónyay Gyülekezet javára. Amikor a zenei igényesség találkozik a mély evangéliumi iránymutatással, ott már nem is puszta koncerten van az ember, hanem valami sokkal többe kapcsolódhat be… Közösségünk ebben az ajándékban részesülhetett. Köszönjük nekik!

A napot istentisztelettel zártuk, melynek bevezetőjében tanári kórusunk szolgálata mellett, egy különleges kémiai kísérletnek is szemtanúi lehettünk. Horváth István tanár úr újfent bizonyította, kreativitása határtalan, és nemcsak a gumicukor előállításban verhetetlen, hanem akkor sem jön zavarba, ha a húsvéti evangéliumot a „kémia” nyelvén kell megfogalmaznia. Ámulat és tapsvihar kísérte a bemutatót, melyért ezúton is nagy köszönet neki!

Ahogy Sóskuti Zoltán lelkipásztornak is, aki igehirdetésében látványos illusztráció kíséretében mutatott rá fiataljaink számára, mi is az igazi szabadság, és Ki által lehet az a miénk. Mély üzenetét most is a tőle megszokott vidám, emberi, közvetlen hangvétellel keretezte, mely üzenet így utat is talált sokak szívéhez. Isten áldja lelkész úr további munkáját, várjuk máskor is!

Húsvéti örömben gazdag, tartalmas csendesnap volt ez az idei (is).

Dicsőség Istennek, és köszönet a Hittan Munkaközösség tagjainak a szervezésért.

Hajdú Bálint Kadosa iskolalelkész

Fotó: Bicsák Bogárka