A szülő számára a gyermeke egyéni tanulmányi haladásával kapcsolatos tájékoztatásra szolgál a fogadóóra.

Minden szaktanár félévenként egyszer, az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban fogadóórát tart.

Tanáraink készséggel fogadják a szülőket egyéni fogadóórákra is a váratlanul felmerülő, illetve egyedi problémák megbeszélésére a szülő vagy a pedagógus kezdeményezésére az alábbi időpontokban:

Ábrahámné Kabai Dórahétfő 6. óra
Ábrám Endreszerda 5.óra
Bagócsi Zsuzsannaszerda 5.óra
Beszterczey Ádámszerda 6. óra
Bognár Ferenc Károlytelefonon történt egyeztetés alapján
Bödecs Pálhétfő 5. óra
Csigás Adrienncsütörtök 5. óra
Csiki-Lakatos Bernadett Ágnesszerda 4. óra
Darvas-Kruppa Teréziakedd 5. óra
Dr. Kiss Magdalenacsütörtök 4. óra
Egyed Reginaszerda 6. óra
Fábián Ágneshétfő 6. óra
Farkas Alíztelefonon történt egyeztetés alapján
Fehér-Stróber Katalincsütörtök 3. óra
Füzér Istváncsütörtök 4. óra
Gaylhoffer Ildikócsütörtök 5. óra
Gőbl-Szivek Rebekatelefonon történt egyeztetés alapján
Göllner Orsolya Juditkedd 3.óra
Gyenesné Székely Nikolettacsütörtök 1. óra
Gyurta Noelcsütörtök 3. óra, előzetes bejelentkezéssel
Hajdú Bálint Kadosacsütörtök 7.óra
Hegedüs Norina Júliapéntek 7. óra
Herold Tamás Péternépéntek 4. óra
Holcz Ágnescsütörtök 7. óra
Horváth István Péterkedd 5. óra
Jenei Miklóstelefonon történt egyeztetés alapján
Kacsó Nándorszerda 2. óra
Kasnya Gergőkedd 4. óra
Kocsis Juditkedd 2.óra
Korán Imrénéhétfő 7. óra
Könczöl-Kiss Erzsébettelefonon történt egyeztetés alapján
Könnyű Jánosnéhétfő 2.óra
Kuruczné Domaházi Margit Annatelefonon történt egyeztetés alapján
Lajtha-Tabajdi Ágnestelefonon történt egyeztetés alapján
Ludvik Mihály Csabahétfő 3. óra
Major Ferenc Tamáskedd 1. óra
Mike - Janzsó Nórahétfő 3. óra
Nagy Dominikahétfő 6. óra
Nagy Judithétfő 7. óra
Padányi Ádámhétfő 3. óra
Pálfi Eszterpéntek 5. vagy 6.óra
Sági Évahétfő 5. óra
Sándor Enikőkedd 6. óra vagy egyeztetést követően
Sas Gáboregyeztetést követően, véglegesítve a mozanaplóban üzenve
Schmidt Dávidszerda 7. óra
Sebők Zoltánkedd 3. óra
Simonné Németh Boglárkacsütörtök 6. óra
Szabó Fanniszerda 2. óra
Szabó Melindamozanaplóban való levélváltás után előre egyeztetett időpontban
Szekrényes Reginaszerda 4. óra
Szendrei Lászlóhétfő 1. óra
Szilasi Viktóriahétfő 6. óra
Szöllőssyné Paszternák Natasacsütörtök 3. óra
Tóth Csaba Benedektelefonon történt egyeztetés alapján
Tóth Csaba Csongoregyeztetést követően
Tömpe Lászlószerda 4.óra
Varga Fruzsinatelefonon történt egyeztetés alapján
Varga Júlia Tímeaszerda 2. óra
Vass Mártakedd 1. óra
Wáhl Zsófiapéntek 2. óra