A szülő számára a gyermeke egyéni tanulmányi haladásával kapcsolatos tájékoztatásra szolgál a fogadóóra.

Minden szaktanár félévenként egyszer, az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban fogadóórát tart.

Tanáraink készséggel fogadják a szülőket egyéni fogadóórákra is a váratlanul felmerülő, illetve egyedi problémák megbeszélésére a szülő vagy a pedagógus kezdeményezésére az alábbi időpontokban:

Ábrahámné Kabai Dóraegyeztetést követően (mozanapló, telefon)
Ábrám Endrehétfő 2. óra
Bagócsi Zsuzsannahétfő 5.óra
Beszterczey Ádámszerda 7. óra
Bognár Ferenc Károlytelefonon történt egyeztetés alapján
Bödecs Pálszerda 5. óra
Csigás Adriennhétfő 5. óra
Csiki-Lakatos Bernadett Ágnescsütörtök 3. óra
Darvas-Kruppa Teréziakedd 5. óra
Dr. Kiss Magdalenacsütörtök 4. óra
Egyed Reginaszerda 6. óra
Fábián Ágneskedd 5. óra
Farkas Alíztelefonon történt egyeztetés alapján
Fehér-Stróber Katalincsütörtök 4. óra
Füzér Istváncsütörtök 3. óra, előzetes bejelentkezéssel
Gaylhoffer Ildikócsütörtök 5. óra
Gőbl-Szivek Rebekatelefonon történt egyeztetés alapján
Göllner Orsolya Juditkedd 3.óra
Gyenesné Székely Nikolettakedd 1. óra
Gyurta Noelcsütörtök 3. óra, előzetes bejelentkezéssel
Hajdú Bálint Kadosacsütörtök 7.óra
Hegedüs Norina Júliapéntek 7. óra
Herold Tamás Péternépéntek 4. óra
Holcz Ágnescsütörtök 7. óra
Horváth-Balla Csenge Gyöngyiszerda 5. óra
Horváth István Péteregyeztetést követően (mozanapló)
Jenei Miklóstelefonon történt egyeztetés alapján
Kacsó Nándoregyeztetést követően (mozanapló)
Kasnya Gergőkedd 4. óra
Kocsis Juditkedd 2.óra
Korán Imrénételefonon történt egyeztetés alapján
Könczöl-Kiss Erzsébettelefonon történt egyeztetés alapján
Könnyű Jánosnécsütörtök 4. óra
Kuruczné Domaházi Margit Annatelefonon történt egyeztetés alapján
Lajtha-Tabajdi Ágnestelefonon történt egyeztetés alapján
Ludvik Mihály Csabaszerda 4. óra
Major Ferenc Tamáshétfő 2. óra
Mike - Janzsó Nórahétfő 3. óra
Nagy Dominikaszerda 7. óra
Nagy Judithétfő 6. óra
Padányi Ádámkedd 4. óra
Pálfi Eszterpéntek 5. vagy 6.óra
Sági Évahétfő 5. óra
Sándor Enikőkedd 6. óra vagy egyeztetést követően
Sas Gáboregyeztetést követően, véglegesítve a mozanaplóban üzenve
Schmidt Dávidszerda 7. óra
Sebők Zoltánkedd 3. óra
Simonné Németh Boglárkaszerda 4. óra, előzetes bejelentkezéssel
Szabó Fannipéntek 2. óra
Szabó Melindamozanaplóban való levélváltás után előre egyeztetett időpontban
Szekrényes Reginahétfő 5. óra
Szendrei Lászlóhétfő 1. óra
Szilasi Viktóriahétfő 6. óra
Szöllőssyné Paszternák Natasaszerda 4. óra
Tóth Csaba Benedekmozanaplóban való levélváltás után előre egyeztetett időpontban
Tóth Csaba Csongoregyeztetést követően
Tömpe Lászlóhétfő 5. óra
Varga Fruzsinatelefonon történt egyeztetés alapján
Varga Júlia Tímeaszerda 4. óra
Vass Mártakedd 1. óra
Wáhl Zsófiapéntek 2. óra