A 2020/2021. tanévben is lehetőséget szeretnénk kínálni a már működő osztályokba való becsatlakozásra. Erre minden tanévben az első és a második félév kezdetéig lehet jelentkezni.

A felvétel feltételei:

  • legalább 4,2 átlag a közismereti tárgyakból az előző két évben,
  • négyes, ötös magatartás,
  • szintfelmérő vizsga magyar nyelv és irodalom, matematika és angol vagy német nyelv tantárgyakból, illetve különbözeti vizsga az eddig esetlegesen nem tanult tantárgyakból,
  • lelkészi ajánlás.

Az átjelentkező tanulót két próbanapra fogadjuk a kiválasztott osztályba, és az ott eltöltött idő tapasztalatai nyomán ad javaslatot az érintett osztályfőnök az iskola vezetésének.

Különleges esetekben egyéni elbírálás is lehetséges.

A felvétel a fenti feltételek teljesülése esetén is létszámfüggő.