Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom 2022, 12.A Magyar nyelv és irodalom 2022, 12.B Magyar nyelv és irodalom 2022, 12.D Magyar nyelv és irodalom 2022, 12.E
Matematika
Történelem Történelem 2022, 12D
Élő idegen nyelv
Biológia Biológia 2022
Ének-zene Ének-zene A-altételek Ének-zene B-altételek Ének-zene népdalok Ének-zene műdalok
Fizika
Földrajz Földrajz 2022
Kémia
Református hittan
Katolikus hittan
Evangélikus hittan
Informatika Informatika 2023
Vizuális kultúra
Testnevelés Testnevelés 2022
Művészettörténet
Mozgóképkultúra és médiaismeret