Tóth Csaba Csongor
Igazgató
 testnevelés – földrajz szakos tanár
Kuruczné Domaházi Margit Anna Bognár Ferenc
Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes
 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, nyelv– és beszédfejlesztő pedagógus  biológia-testnevelés szakos tanár
Asztalos Gáborné Bagi Lászlóné
bagilaszlone
angol szakos tanár, pedagógia szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus magyar nyelv és irodalom – német szakos tanár, pedagógus II.
Balássy László Bethlendy Boglárka
testnevelés – földrajz szakos tanár, atlétika edző, versenybíró, a RIDISZ elnöke biológia-földrajz szakos tanárjelölt
Bobok Csilla Bokorné Andrell Edit
 
testnevelés – biológia szakos tanár  magyar nyelv és irodalom – angol szakos tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus
Boldizsár Zoltán Deák Márta
könyvtáros fizika szakos tanár
Erdélyiné Varga Júlia Tímea Evarics Regina Eszter
 
angol nyelv és irodalom szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember
Füzér István Füzér Istvánné
 földrajz-spanyol nyelv és irodalom szakos tanár matematika – fizika szakos középiskolai tanár
Gyenes-Székely Nikoletta Hegedűs Éva
 
gyógypedagógus (Református EGYMI)  magyar nyelv és irodalom-orosz szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, tantárgyi és minőségbiztosítási szakértő, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítési szakértő, mesterpedagógus
Hegedüs Norina Herold Anna
hegedusnorina  
 gyógypedagógus angol-spanyol szakos tanár
Incze Zsófia Jágerné Papik Olga
magyar nyelv és irodalom szakos tanár  testnevelő tanár, kosárlabda szakedző, osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Janzsó Nóra Jenei Miklós
magyar nyelv és irodalom és médiaismeret szakos tanár francia nyelv-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, pedagógus II.
Kálmán Júlia Dr. Kardon Ferenc
pszichológus (Református EGYMI) kutatótanár, biológia-kémia szakos középiskolai tanár
Kocsis Judit Dr. Kiss Magdaléna
matematika tanár, református hittanoktató, mentélhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus, pedagógus II. magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a nyelvtudományok doktora (PhD)
Korán Imréné Könczöl Kiss Erzsébet
informatika tanár, szakvizsgázott pedagógus latin-angol-kommunikáció szakos tanár
Kruppa Terézia Lajtha-Tabajdi Ágnes
angol-német szakos tanár biológia-kémia szakos tanár
Ludvik Mihály Csaba Macsu Bettina
angol-magyar-történelem szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanárjelölt, könyvtáros
Molnár-Kocsis Anna Nagy Judit
 
angol nyelv és irodalom szakos tanár magyar-matematika szakos tanár
Nagy Mária Anita Nagy Márta
 
magyar – matematika szakos tanár  magyar nyelv és irodalom szakos tanár, református vallástanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus
Pásztorné Nagyváthy Rita Dr. Pétery-Schmidt Zsolt
 
matematika-informatika szakos tanár iskolalelkész
Porcsalmy Balázs Pozsgai Valéria
 biológia, ének-zene szakos tanár kollégiumi nevelőtanár
Rácz Kornélia Rózsáné Farkas Alíz
 raczkornelia
 német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár  egyházi ének tanár, kántor
Sági Éva Simon Norbert
 
testnevelő tanár, atlétika szakedző és röplabda szakkör vezető angol-német-magyar szakos tanár
Dr. Szabó Győző Szabó Melinda
 
magyar-olasz szakos tanár,  a nyelvtudományok doktora (PhD) testnevelő tanár
Szendrei László Szilasi Viktória
 
 művészeti rajz, szerkesztő, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos tanár, festőművész református lelkész, vallástanár, szakvizsgázott mentorpedagógus
Szita Zsuzsanna Szőllőssyné Paszternák Natasa
angol és olasz nyelv és irodalom szakos tanár, mesterpedagógus angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, mentortanár
Tarr Levente Tolnai Viktória
fizika-kémia szakos tanár spanyol-földrajz szakos tanár
Tóth Csaba Tömpe László
német szakos nyelvtanár történelem-földrajz szakos tanár
Varga Sándor Varga Viktória
 
kollégiumi nevelőtanár kémia szakos tanár
Wáhl Zsófia Bajnayné Mózes Edina
néderlandisztika-történelem szakos tanár igazgatói személyi asszisztens
Bákorné Kiss Gabriella Csüllögh Csilla
 bakornekissgabriella  
iskolatitkár gazdasági ügyintéző, pénztáros