VEZETŐSÉG
Tóth Csaba Csongor
Igazgató
 testnevelés – földrajz szakos tanár
Kuruczné Domaházi Margit Anna Bognár Ferenc
Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes
 
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, nyelv– és beszédfejlesztő pedagógus  biológia-testnevelés szakos tanár
TANTESTÜLET
 Ábrahámné Kabai Dóra Antali Zita
magyar-történelem szakos tanár pszichológus
Asztalos Gáborné Bagócsi Zsuzsanna
angol szakos tanár, pedagógia szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus történelem-földrajz szakos tanárjelölt
 Balássy László Bernát Attila Domonkos
 testnevelés – földrajz szakos tanár, atlétika edző, versenybíró, a RIDISZ elnöke történelem-földrajz szakos tanárjelölt
Bokorné Andrell Edit Deák Márta
 magyar nyelv és irodalom – angol szakos tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus fizika szakos tanár
Erdélyiné Varga Júlia Tímea Erős Dániel
angol nyelv és irodalom szakos tanár testnevelő
Evarics Regina Eszter Fábián Ágnes
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember orosz-német nyelv és irodalom szakos tanár
Farkas Alíz Füzér István
 egyházi ének tanár, kántor  földrajz-spanyol nyelv és irodalom szakos tanár
Füzér Istvánné Gyenes-Székely Nikoletta
matematika – fizika szakos középiskolai tanár gyógypedagógus (Református EGYMI)
Hegedüs Norina Herold Anna
hegedusnorina
gyógypedagógus angol-spanyol szakos tanár
Herold Tamás Péterné Incze Zsófia
testnevelő tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Jágerné Papik Olga Janzsó Nóra
 testnevelő tanár, kosárlabda szakedző, osztályfőnöki munkaközösség vezetője magyar nyelv és irodalom és médiaismeret szakos tanár
Jenei Miklós Dr. Kiss Magdaléna
francia nyelv-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, pedagógus II. magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a nyelvtudományok doktora (PhD)
Kocsis Judit Korán Imréné
matematika tanár, református hittanoktató, mentélhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus, pedagógus II. informatika tanár, szakvizsgázott pedagógus
 Könczöl Kiss Erzsébet  Könnyű Jánosné
 
 latin-angol-kommunikáció szakos tanár matematika szakos tanár
Kráncsevics Emese Ágnes Kruppa Terézia
magyar-német szakos tanárjelölt angol-német szakos tanár
 Lajtha-Tabajdi Ágnes Ludvik Mihály Csaba
 biológia-kémia szakos tanár angol-magyar-történelem szakos tanár
Major Ferenc Marjai Éva
kémia-biológia szakos tanár kollégiumi nevelőtanár
Molnár-Kocsis Anna Nagy Dominika
 
angol nyelv és irodalom szakos tanár magyar-angol szakos tanárjelölt
Nagy Judit Nagy Mária Anita
 
magyar-matematika szakos tanár magyar – matematika szakos tanár
Padányi Ádám Pásztorné Nagyváthy Rita
 
matematika-történelem szakos tanárjelölt matematika-informatika szakos tanár
Dr. Pétery-Schmidt Zsolt Porcsalmy Balázs
iskolalelkész  biológia, ének-zene szakos tanár
Rácz Kornélia Sági Éva
 raczkornelia
 német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár testnevelő tanár, atlétika szakedző és röplabda szakkör vezető
Schmidt Dávid Dr. Szabó Győző
informatika-matematika szakos tanárjelölt magyar-olasz szakos tanár,  a nyelvtudományok doktora (PhD)
Szabó Melinda Szendrei László
 
testnevelő tanár  művészeti rajz, szerkesztő, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos tanár, festőművész
Szilasi Viktória  Szita Zsuzsanna
református lelkész, vallástanár, szakvizsgázott mentorpedagógus  angol és olasz nyelv és irodalom szakos tanár, mesterpedagógus
Szőllőssyné Paszternák Natasa Szűcsné Schmidt Klaudia
angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, mentortanár matematika-történelem szakos tanárjelölt
Tarr Levente Tolnai Viktória
fizika-kémia szakos tanár spanyol-földrajz szakos tanár
Tóth Csaba Tóth Tímea Etelka
német szakos nyelvtanár angol-történelem szakos tanárjelölt
Tömpe László Turáni János
történelem-földrajz szakos tanár angol-biológia szakos tanárjelölt
Varga Sándor Varga-Bihari Csilla
 
kollégiumi nevelőtanár református hittan tanár, könyvtáros,
Wáhl Zsófia Wolf Tünde Lídia
néderlandisztika-történelem szakos tanár magyar-német szakos tanárjelölt
NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK
Bajnayné Mózes Edina Bákorné Kiss Gabriella
igazgatói személyi asszisztens iskolatitkár
Csüllögh Csilla Urbánné Dávid Gabriella Krisztina
gazdasági ügyintéző, pénztáros tanügyi referens