VEZETŐSÉG

Tóth Csaba Csongor

Igazgató

testnevelés – földrajz szakos tanár

Kuruczné Domaházi Margit Anna

Igazgatóhelyettes

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, nyelv– és beszédfejlesztő pedagógus, filozófia szakos előadó, szakvizsgázott pedagógus

Bognár Ferenc

Igazgatóhelyettes

biológia-testnevelés szakos tanár

TANTESTÜLET

Ábrahámné Kabai Dóra

magyar-történelem szakos tanár

Antali Zita

pszichológus (Református EGYMI)

Asztalos Gáborné

angol szakos tanár, pedagógia szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus

Bagócsi Zsuzsanna

történelem-földrajz szakos tanár

Balássy László

testnevelés – földrajz szakos tanár, atlétika edző, versenybíró

Bernát Attila Domonkos

történelem-földrajz szakos tanárjelölt

Bokorné Andrell Edit

magyar nyelv és irodalom – angol szakos tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Deák Márta

fizika szakos tanár

Erdélyiné Varga Júlia Tímea

angol nyelv és irodalom szakos tanár

Evarics Regina Eszter

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember

Fábián Ágnes

orosz-német nyelv és irodalom szakos tanár

Farkas Alíz

egyházi ének tanár, kántor

Füzér István

földrajz-spanyol nyelv és irodalom szakos tanár

Füzér Istvánné

matematika – fizika szakos középiskolai tanár

Gyenes-Székely Nikoletta

gyógypedagógus (Református EGYMI)

Hegedüs Norina

gyógypedagógus

Herold Anna

angol-spanyol szakos tanár

Herold Tamás Péterné

testnevelő-gyógytestnevelő tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Incze Zsófia

magyar nyelv és irodalom szakos tanár

Jágerné Papik Olga

testnevelő tanár, kosárlabda szakedző, osztályfőnöki munkaközösség vezetője

Janzsó Nóra

magyar nyelv és irodalom és médiaismeret szakos tanár

Jenei Miklós

francia nyelv-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Dr. Kiss Magdaléna

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a nyelvtudományok doktora (PhD)

Kocsis Judit

matematika tanár, református hittanoktató, mentélhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus

Korán Imréné

informatika tanár, szakvizsgázott pedagógus

Könczöl Kiss Erzsébet

latin-angol-kommunikáció szakos tanár

Könnyű Jánosné

matematika-fizika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus

Kráncsevics Emese Ágnes

magyar-német szakos tanárjelölt

Kruppa Terézia

angol-német szakos tanár

Lajtha-Tabajdi Ágnes

biológia-kémia szakos tanár

Ludvik Mihály Csaba

angol-magyar-történelem szakos tanár

Major Ferenc

kémia-biológia szakos tanár

Mandácskó Zoltán

informatika tanár

Marjai Éva

kollégiumi nevelőtanár

Molnár-Kocsis Anna

angol nyelv és irodalom szakos tanár

Nagy Dominika

magyar-angol szakos tanárjelölt

Nagy Judit

magyar-matematika szakos tanár

Nagy Mária Anita

magyar – matematika szakos tanár

Padányi Ádám

matematika-történelem szakos tanárjelölt

Pásztorné Nagyváthy Rita

matematika-informatika szakos tanár

Dr. Pétery-Schmidt Zsolt Máté

iskolalelkész

Porcsalmy Balázs

biológia, ének-zene szakos tanár

Rácz Kornélia

német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár

Sági Éva

testnevelő tanár, atlétika szakedző és röplabda szakkör vezető

Schmidt Dávid

informatika-matematika szakos tanárjelölt

Dr. Szabó Győző

magyar-olasz szakos tanár, a nyelvtudományok doktora (PhD)

Szabó Melinda

testnevelő tanár

Szendrei László

művészeti rajz, szerkesztő, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos tanár, festőművész

Szilasi Viktória

református lelkész, vallástanár, szakvizsgázott mentorpedagógus

Szita Zsuzsanna

angol és olasz nyelv és irodalom szakos tanár, mesterpedagógus

Szőllőssyné Paszternák Natasa

angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, mentortanár

Szűcsné Schmidt Klaudia

matematika-történelem szakos tanárjelölt

Tarr Levente

fizika-kémia szakos tanár

Tolnai Viktória

spanyol-földrajz szakos tanár

Tóth Csaba

német szakos nyelvtanár

Tóth Tímea Etelka

angol-történelem szakos tanárjelölt

Tömpe László

történelem-földrajz szakos tanár

Turáni János

angol-biológia szakos tanárjelölt

Varga Sándor

kollégiumi nevelőtanár

Varga-Bihari Csilla

református hittan tanár

Wáhl Zsófia

néderlandisztika-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

Wolf Tünde Lídia

magyar-német szakos tanárjelölt

NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKÁT SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Bajnayné Mózes Edina

igazgatói személyi asszisztens

Bákorné Kiss Gabriella

iskolatitkár

Csüllögh Csilla

gazdasági ügyintéző, pénztáros

Urbánné Dávid Gabriella Krisztina

tanügyi referens