Tóth Csaba Csongor
Igazgató
tothcsabacsongor
 testnevelés – földrajz szakos tanár
Kuruczné Domaházi Margit Anna Bognár Ferenc
Igazgatóhelyettes Igazgatóhelyettes
 bognarferenc
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, nyelv– és beszédfejlesztő pedagógus  biológia-testnevelés szakos tanár
Albert Ibolya Asztalos Gáborné
asztalosagnes
matematikatanár, okleveles közgazdász angol szakos tanár, pedagógia szakos bölcsész, szakvizsgázott pedagógus
Bagi Lászlóné Balássy László
 bagilaszlone
magyar nyelv és irodalom – német szakos tanár, pedagógus II. testnevelés – földrajz szakos tanár, atlétika edző, versenybíró, a RIDISZ elnöke
Bokorné Andrell Edit Boldizsár Zoltán
 
 magyar nyelv és irodalom – angol szakos tanár, szakvizsgázott mentorpedagógus könyvtáros
Dr. Búzáné Tóth Márta Erdélyiné Varga Júlia Tímea
 buzanetothmarta
biológia-földrajz szakos tanár, mesterpedagógus angol szakos tanár
Füzér István Gócz Éva
Zeleni Gergõ
 földrajz-spanyol nyelv és irodalom szakos tanár  fizika – kémia szakos tanár, mesterpedagógus
 Hegedűs Éva Hegedüs Norina
 hegedusnorina
magyar nyelv és irodalom-orosz szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, tantárgyi és minőségbiztosítási szakértő, pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítési szakértő, mesterpedagógus  gyógypedagógus
Jágerné Papik Olga Janzsó Nóra
janzsonora
 testnevelő tanár, kosárlabda szakedző, osztályfőnöki munkaközösség vezetője magyar nyelv és irodalom és médiaismeret szakos tanár
Jenei Miklós Józsa Szabolcs
 jozsaszabolcs
francia nyelv-történelem szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, pedagógus II. matematika-kémia szakos tanár
Dr. Kardon Ferenc Dr. Kiss Magdaléna
 
kutatótanár, biológia-kémia szakos középiskolai tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a nyelvtudományok doktora (PhD)
Korán Imréné Könczöl Kiss Erzsébet
koranimrene  
informatika tanár, szakvizsgázott pedagógus, ECDL kapcsolattartó latin-angol-kommunikáció szakos tanár
Ludvik Mihály Csaba Lukács Csaba
 ludvikmihalycsaba
angol-magyar-történelem szakos tanár  testnevelő, szakvizsgázott mentorpedagógus
Nagy Judit Nagy Márta
 nagyjudit
magyar-matematika szakos tanár  magyar nyelv és irodalom szakos tanár, református vallástanár, mentálhigiénés és szervezetfejlesztő szakember, szakvizsgázott pedagógus
Porcsalmy Balázs Pozsgai Valéria
 pozsgaivaleria
 biológia, ének-zene kollégiumi nevelőtanár
Rácz Kornélia Richlik-Horváth Katalin
 raczkornelia richlikhorvathzsuzsanna
 német szakos nyelvtanár, szakvizsgázott pedagógus, gyakorlatvezető mentortanár matematika-fizika informatika szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, Ped II., tehetséggondozásért, innovációért kitüntetés
Rózsáné Farkas Alíz Sági Éva
 farkasaliz
 egyházi ének tanár, kántor testnevelő tanár, atlétika szakedző és röplabda szakkör vezető
Simkó Krisztián Dr. Szabó Győző
 simkokrisztian
biológia-földrajz szakos hallgató magyar-olasz szakos tanár,  a nyelvtudományok doktora (PhD)
Szabó Melinda Szendrei László
 szabomelinda
testnevelő  művészeti rajz, szerkesztő, ábrázoló geometria, művészettörténet szakos tanár, festőművész
Szilasi Viktória Szita Zsuzsanna
református lelkész, vallástanár, szakvizsgázott mentorpedagógus angol és olasz nyelv és irodalom szakos tanár, mesterpedagógus
Szőllőssyné Paszternák Natasa Tarr Levente
 tarrlevente
angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos tanár, mentortanár fizika-kémia szakos tanár
Tolnai Viktória Tóth Csaba
 tolnaiviktoria
spanyol-földrajz szakos tanár német szakos nyelvtanár
Tömpe László Varga Viktória
 tompelaszlo  vargaviktoria
történelem-földrajz szakos tanár kémia szakos tanár
Wáhl Zsófia Bajnayné Mózes Edina
 
néderlandisztika-történelem szakos tanár igazgatói személyi asszisztens
Bákorné Kiss Gabriella Csüllögh Csilla
 bakornekissgabriella  
iskolatitkár gazdasági – pénztár