Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők körének kiterjesztése

A Kormány a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata értelmében a 2017/2018. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5-8. évfolyam tanulói, és terjeszti ki a középiskola 9. évfolyama számára.

Az 1-9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult.

A 10-12. évfolyam tanulói közül továbbra is a normatív támogatásra jogosultak részesülnek ingyenes tankönyvellátásban.

A tankönyvrendelést érintő teendők

A határozat a már folyamatban levő tankönyvrendelést csupán annyiban befolyásolja, hogy a 6-9. évfolyam fizetős tanulóinak státusza térítésmentesre módosul.

Az állam a tankönyvtámogatás fedezetét biztosítja.

Az iskoláknak a térítésmentes tankönyvellátás biztosítására több lehetőségük is van:

  • tankönyvrendelés a normatíva felhasználásával
  • könyvtári állományból kölcsönzés útján.

A tartós tankönyvek rendszere

Az államilag ingyenes tankönyvek tartós tankönyvként kezelendők, tehát azokat az iskolai könyvtári állományba nyilvántartásba kell venni, és azokat az utolsó tanítási napon a tanulók kötelesek visszaszolgáltatni az iskola könyvtárának. Ez alól valamennyi évfolyamon kivételt képeznek a munkafüzetek és a munkatankönyvek.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a normatív támogatásra való jogosultság – mely a határozat eredményeként már csak a 10-12. évfolyamos tanulókat érinti – igazolásának határideje október 15-ről október l-jére módosult. (A tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet 5. melléklet I.).