Részlet a házirendből

 1. A Kollégiumra vonatkozó alábbi rendelkezések a Házirenddel együtt érvényesek. A Kollégiumban elhelyezést nyerő tanulók tudomásul veszik mindkét Házirend szabályait.
 2. A Kollégium házirendjének megsértése a nevelőtanár és az Iskolavezetőség mérlegelése szerint a Kollégiumból való kizárást vonhatja maga után.
 3. A Kollégiumban lakó diákok minden esetben tiszteletet tanúsítanak nevelőtanáraik iránt és teljesítik a nevelőtanárok kéréseit, utasításait.
 4. A Kollégiumot a diákok és a gondviselők a portán vagy az e-naplón keresztül érhetik el. Minden különleges helyzetről, késedelmes beérkezésről, rendkívüli engedélyről stb. a két mód egyikén kell értesíteni a nevelőtanárokat.
 5. A Gimnáziumra érvényes Házirend szabályai a Kollégium területén is hatályosak, különös tekintettel a 3.2 pontra, és a teljes 9. fejezetre, azzal a kivétellel, hogy a 9. fejezet második mondatában felsorolt eszközöket a Kollégiumban a rendelkezésre álló szabadidőben lehet használni. Elektromos szerkezetet (hajszárító, hajsütővas, vasaló) csak az iskola engedélyével és olyan írásbeli nyilatkozattal lehet behozni a Kollégiumba, amelyben a szülő kijelenti, hogy a tanuló saját használatra és saját felelősségére viszi be az eszközt.
 6. A Kollégium helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek rendeltetésszerű használata, óvása a keletkezett károk azonnali jelzése, minden kollégista kötelessége. A kollégista az okozott kárért felelősséggel tartozik. A szándékos károkozásért teljes mértékben, a gondatlanságból keletkezettért 50% a térítési kötelezettség. A Kollégiumba behozott értéktárgyak megrongálásáért, eltűnéséért a Kollégium nem tartozik anyagi felelősséggel.
 7. Alkoholt, dohányterméket, kábítószert semmilyen körülmények között nem lehet behozni a Kollégium területére. Ugyancsak tilos belépni a Kollégiumba alkohol/kábítószer befolyása alatt. Ez a szabály mindenkire vonatkozik, aki a Kollégiumban lakik, akár átmenetileg, akár állandó jelleggel, tekintet nélkül arra, hogy az illető milyen minőségben alszik a kollégiumban (az iskola diákja, egyetemista, vendégdiák, stb.)
 8. A Kollégiumban a szobákban nem lehet étkezni. Étkezés céljára csak a konyha és az étkező használható, azzal a feltétellel, hogy mindenkinek kötelessége eltakarítani maga után.
 9. A Kollégiumba látogatók csak a kimenőidőben jöhetnek be a nevelőtanár értesítése után. Ettől eltérő látogatást csak a nevelőtanár engedélyezhet. A látogató a Kollégiumban tartózkodása idején köteles betartani a Kollégiumi Házirendet.
 10. A Kollégium vasárnaponként 16 órától van nyitva, és este 20 órára mindenkinek be kell érkeznie. Ha egy diák alkalmanként vagy állandó jelleggel csak hétfőn akar visszajönni, ezt a gondviselő írásban közölje a nevelőtanárral. Ha ez csak vasárnap derül ki, akkor a gondviselő köteles minél hamarabb telefonon értesíteni az iskola portáját.
 11. Csütörtökönként a szobákat ki kell takarítani, felporszívózni és felmosni. Csütörtök este a nevelőtanár szobavizitet tart, ekkor a szobákban pontozzuk a rendet és a tisztaságot. A legtöbb pontot elért szobák hetente kisebb jutalmat kapnak, illetve a félévi összesítésnél a nyertes szoba az A38-as hajóra szóló könnyűzenei koncertjegyeket kap az Iskolavezetéstől. Az összesítésen a legkevesebb pontot elért szoba kötelező takarítási feladatokat kap a Kollégium területén.

A Kollégiumot minden pénteken (vagy a hét utolsó munkanapján) legkésőbb 15:45-ig el kell hagyni.