A 2020/2021-es tanévben induló képzéseink:

 Feladatellátási telephely kód:001

OM:034949

Nyolc évfolyamos képzés:

1. általános képzés
tagozatkód: 0801
A nyolc évfolyamos képzésünk tehetséggondozó képzés. A minőségi oktatás célja az általános műveltség megalapozása, majd megszilárdítása, a pályaválasztás segítése fakultáció keretében.
Hangulatébresztéshez a Digitális Osztály plakátja a lap alján megtekinthető.

2. nyelvi képzés
tagozatkód: 0802
A nyolc évfolyamos nyelvi képzés alatt diákjainknak két nyelvet sajátítanak el. Az angol nyelvet nyolc évig, a német nyelvet hat évig tanulhatják, lehetőség van harmadik nyelv tanulására is, mely a holland vagy a spanyol nyelv. A 12. évfolyam végére a nyelvi képzés célja két B2 nyelvvizsga.

Négy évfolyamos képzés:

1. általános képzés
tagozatkód: 0401
Az általános tagozaton kis csoportos oktatásban a digitális kompetencia fejlesztése a nevelési-oktatási cél. Az ismeretanyag elsajátítása a hagyományos taneszközökön túl a digitális eszközök segítségével, okos tanteremben, részben digitális módszerekkel történik.

2. nyelvi képzés
tagozatkód: 0402
A négy évfolyamos nyelvi képzés alatt diákjaink két nyelvet sajátítanak el. Az első idegen nyelv választható: emelt óraszámban az angol, vagy a német nyelv. A második idegen nyelv szintén emelt óraszámban a német, az angol, vagy a jelentkezők létszámának függvényében holland, spanyol nyelv lehet. A nyelvi képzés célja két B2 nyelvvizsga megszerzése.

3. matematika speciális képzés
tagozatkód: 0403
Matematika tantárgyból emelt óraszámban folyik a képzés a négy év során. A tagozat csak az engedélyezett létszám elérése esetén indul.

Pedagógiai munkánk és a képzések részletes leírása megtekinthető iskolánk honlapján a „Dokumentumok” menüpontban lévő Pedagógiai Programban.