A 2018/2019. tanévben is lehetőséget szeretnénk kínálni a már működő osztályokba való becsatlakozásra. Erre minden tanévben az első és a második félév kezdetéig lehet jelentkezni.

A felvétel feltételei:

    • legalább 4,0 átlag a közismereti tárgyakból az előző két évben,
    • négyes, ötös magatartás,
    • szintfelmérő vizsga magyar nyelv és irodalom, matematika és angol vagy német nyelv tantárgyakból, illetve különbözeti vizsga az eddig esetlegesen nem tanult tantárgyakból,
    • lelkészi ajánlás.

Különleges esetekben egyéni elbírálás is lehetséges.

A felvétel a fenti feltételek teljesülése esetén is létszámfüggő.