1. Mi alapján döntünk a felvételről?

1.1. Nyolc évfolyamos képzés

A jelentkezőktől nem várjuk el a központi írásbeli vizsga megírását. A felvételről a közismereti tárgyak 3. év végi, valamint a 4. félévi bizonyítványának eredményei alapján döntünk.

Az összetevők arányai:
3. év végi tanulmányi eredmény: 100 pont (50%)
4. félévi tanulmányi eredmény: 100 pont (50%)
Összesen: 200 pont (100%)

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Minden tanulóval és szüleivel személyesen is elbeszélgetünk 2019. február 26. és 27. között egyéni beosztás alapján. Az időpontról mindenkit értesítünk e-mailben (szükség esetén levélben).

A szóbeli beszélgetésre kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást,
 • a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a gyermek ellenőrző könyvét,
 • a magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv füzetét.
1.2. Négy évfolyamos képzés

A  felvételhez szükséges az egységes követelményeken alapuló magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírása, a 7. osztály év végi, a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye és szóbeli elbeszélgetés. A felvétel feltétele legalább 4,0 átlag a közismereti tárgyakból.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont (50%)
tanulmányi eredmény: 50 pont (25%)
szóbeli elbeszélgetés: 50 pont (25%)
Összesen: 200 pont (100%)

A szóbeli beszélgetésre, amelyre 2019. február 26. és 27. között, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást,
 • a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a tanuló ellenőrző könyvét, valamint az alábbi
 • füzeteket:
  • általános és nyelvi tagozatra: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv
  • matematika-fizika tagozatra: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és fizika
  • biológia-kémia tagozatra: magyar irodalom, magyar nyelvtan, biológia és kémia.

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnybe részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Várjuk a gimnáziumba az ország távolabbi helyein lakó diákok jelentkezését is, mert iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, mely a vidéki tanulóknak térítésmentesen vehető igénybe.

Kérjük, hogy szíveskedjenek kitölteni az oldal alján található belső jelentkezési lapot. (Nem helyettesíti a hivatalos jelentkezési lapot, amit az iskolának és az OH-nak kell elküldeni.)

Belső jelentkezési lap (online kitöltés)


2. A központi írásbeli felvételi

A jelentkezési határidő 2018. december 7.

Jelentkezési lap

Az írásbelik napja: 2019. január 19. (szombat),  10:00 óra.

Megtekinteni és átvenni az Értékelő lapot az I. emelet 156-os szobában 2019. január 30-án 08:00-16:00 óra között lehet.


3. Jelentkezés a Lónyayba

Kérjük mind a négy évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőket, hogy a belső jelentkezési űrlap elektronikus kitöltésével segítsék munkánkat. Köszönjük segítő szándékukat!

Belső jelentkezési lap (online kitöltés)


4. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2019. március 18.


5. A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2019. április 23.