1. Mi alapján döntünk a felvételről?

1.1. Nyolc évfolyamos képzés

A jelentkezőktől nem várjuk el a központi írásbeli vizsga megírását. A felvételről a közismereti tárgyak 3. év végi, valamint a 4. félévi bizonyítványának eredményei alapján döntünk.

Az összetevők arányai:
3. év végi tanulmányi eredmény: 100 pont (50%)
4. félévi tanulmányi eredmény: 100 pont (50%)
Összesen: 200 pont (100%)

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Minden tanulóval és szüleivel személyesen is elbeszélgetünk 2018. február 22. és március 13. között egyéni beosztás alapján. Az időpontról mindenkit értesítünk e-mailben (szükség esetén levélben).

A szóbeli beszélgetésre kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi / hitoktatói ajánlást,
 • a 3. osztály év végi és a 4. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a gyermek ellenőrző könyvét,
 • a magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv füzetét.

Várjuk a gimnáziumba az ország távolabbi helyein lakó diákok jelentkezését is, mert iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, mely a vidéki tanulóknak térítésmentesen vehető igénybe.

Kérjük, hogy az oldal alján található elektronikusan kitölthető belső jelentkezési lapot 2018. február 14‑ig szíveskedjenek kitölteni. (Nem helyettesíti a hivatalos jelentkezési lapot, amelyet az iskolának és az OH-nak kell elküldeni. Jelentkezési lap letöltése)

1.2. Négy évfolyamos képzés

A  felvételhez szükséges az egységes követelményeken alapuló magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga megírása, a 7. osztály év végi, a 8. osztály félévi tanulmányi eredménye és szóbeli elbeszélgetés.

Az összetevők arányai:
központi írásbeli vizsga: 100 pont (50%)
tanulmányi eredmény: 50 pont (25%)
szóbeli elbeszélgetés: 50 pont (25%)
Összesen: 200 pont (100%)

A szóbeli beszélgetésre, amelyre 2018. február 22. és március 13. között, előzetesen egyeztetett időpontban kerül sor, kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni

 • a lelkészi ajánlást,
 • a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi bizonyítványának másolatát,
 • a központi írásbeli értékelő lapját,
 • a tanuló ellenőrző könyvét, valamint az alábbi
 • füzeteket:
  • általános és nyelvi tagozatra: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és idegen nyelv
  • matematika-fizika tagozatra: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika és fizika
  • biológia-kémia tagozatra: magyar irodalom, magyar nyelvtan, biológia és kémia.

A tanuló felvételéről a gimnázium igazgatója dönt. Pontegyenlőség esetén előnybe részesítjük azt a jelentkezőt, aki iskolánk jelenlegi, vagy volt diákjának testvére, illetve református gyülekezetnek tagja.

Várjuk a gimnáziumba az ország távolabbi helyein lakó diákok jelentkezését is, mert iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, mely a vidéki tanulóknak térítésmentesen vehető igénybe.

Kérjük, hogy az oldal alján található elektronikusan kitölthető belső jelentkezési lapot  2018. február 14‑ig szíveskedjenek kitölteni. (Nem helyettesíti a hivatalos jelentkezési lapot, amit az iskolának és az OH-nak kell elküldeni.)

Belső jelentkezési lap (online kitöltés)


2. A központi írásbeli felvételi

A jelentkezési határidő 2017. december 8.

Jelentkezési lap

Az írásbelik napja: 2018. január 20. (szombat),  10:00 óra.

Megtekinteni és átvenni az Értékelő lapot az I. emelet 156-os szobában 2018. január 30-án, kedden 08:00-16:00 óra között lehet.


3. Jelentkezés a Lónyayba

Kérjük mind a négy évfolyamos, mind a nyolc évfolyamos képzésre jelentkezőket, hogy a belső jelentkezési űrlap elektronikus kitöltésével segítsék munkánkat. Köszönjük segítő szándékukat!

Belső jelentkezési lap (online kitöltés)


4. Az ideiglenes felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2018. március 14.


5. A végleges felvételi jegyzék nyilvánosságra hozatala

2018. április 20.