Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Történelem Történelem 2019
Élő idegen nyelv
Biológia Biológia 2020
Ének-zene
Fizika Fizika 2019
Földrajz Földrajz 2019
Kémia
Református hittan Református hittan 2019
Katolikus hittan Katolikus hittan 2019
Evangélikus hittan
Informatika Informatika 2019
Vizuális kultúra
Testnevelés
Művészettörténet
Mozgóképkultúra és médiaismeret