Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdés c) pontja szerint: 

“A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.” Amennyiben Ön nem szeretné gyermekét a járványügyi helyzetre tekintettel a 2021. május 10-én kezdődő személyes jelenléttel bíró oktatás kezdetétől behozni az iskolába, kérem, töltse ki az alábbi kérelmet, és juttassa el az iskola titkárságára.

Kérelem