A veszélyhelyzetre tekintettel ebben a tanévben a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás központi írásbeli vizsgája eltér a megszokottól. A legfontosabb változás, hogy a vonatkozó járványügyi rendelkezések értelmében a szülők a gimnázium épületébe csak az ellenőrzési pontig léphetnek be, tehát nem kísérhetik gyermekeiket az írásbeli vizsga helyszínére. Erről iskoláink pedagógusai fognak gondoskodni.

Kérjük Önöket, hogy a vizsga megkezdése előtt legalább fél órával korábban érkezzenek meg, hogy elkerüljük az esetleges csoportosulást, és a megfelelő ülésrendet ki tudjuk alakítani.

A vizsgákat az előírásoknak megfelelően fogjuk megszervezni. A gyermekek az írásbeli vizsga ideje alatt viselhetnek maszkot, de ez nem kötelező. Az iskola épületében, a folyosón, a mosdóban viszont kötelező az arcmaszk viselése.

A két feladatlap megoldása közötti szünetben a diákok a felügyelő tanárok kíséretében lemehetnek a szülőkhöz, de kérjük Önöket, hogy lássák el gyermekeiket tízóraival és innivalóval, hogy a szünetben önállóan tudjanak várakozni a következő feladatlap kitöltésére.

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja 2021. január 23. szombat.

Az írásbeli vizsga időbeli ütemezése:

9.30: A tanulók megérkezése az iskolába, ahol a feladatlapokat írják.
10.00-10.45: A magyar nyelvi feladatlap kitöltése.
10.45-11.00: Szünet a felvételiző diákok számára.
11.00-11.45: A matematika feladatlap kitöltése.

A felügyelő tanár tájékoztatja a felvételiző diákokat az alábbiakról:

  • mikor és hol tekinthetők meg az értékelt dolgozatok,
  • a felvételi eredményét közlő értékelő lapot az iskola mikor és milyen módon adja át,
  • a felvételi vizsga feladatlapjai és javítási-értékelési útmutatói 2021. január 23-án 13 órától a www.oktatas.hu honlapon megtekinthetők.

Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonoságuk megállapítására alkalmas iratot – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép, okostelefon) nem használható. Az írásbeli vizsga során a dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.

Kérjük, hogy a vizsga helyszínéül szolgáló tanterembe telefont ne hozzanak be a tanulók!

Az értékelt dolgozatok megtekinthetők 2021. január 29-én 8-16 óráig a porta melletti teremben. Az írásbeli dolgozatok javításával kapcsolatos észrevételeket ezen a napon, vagy legkésőbb a következő munkanapon, február 1-jén 16 óráig lehet az iskolában benyújtani. A megtekintéssel egy időben adjuk át az eredményről szóló hivatalos igazolást, az értékelő lapot.

Amennyiben a szülők kérik, a dolgozatokat beszkenneljük, és elektronikus úton küldjük el a megadott e-mail címre. Az értékelő lap jogszabály szerint hitelesített példányát szintén szkennelve küldjük el, amennyiben kérik.

A január 28-án, csütörtökön 14 órakor kezdődő pótló írásbeli vizsgán csak azok vehetnek részt, akik betegek voltak, és erről orvosi igazolást hoznak. 

A második pótnapra – 2021. február 5-ére – kizárólag azok jöhetnek, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek. Ebben az esetben 2021. január 29-én 16 óráig írásban kérelmet kell benyújtani a gimnázium igazgatójának.

Kérjük, hogy a feladatlapok és az értékelő lap szkennelésére vonatkozó igényét erre az e-mailre válaszolva jelezze.

Áldott, eredményes felkészülést kívánunk!