Kedves Lónyay Gyülekezet! Kedves Érettségiző Diákjaink!

2020 május első hétfőjének reggelén elkezdődött. Nem így képzeltük ugyan, nem így terveztük, de csak ránk köszöntött. Túl virtuális ballagáson, digitális tanuláson, karanténon, projekteken, végtelennek tűnő felkészülésen, végre újra együtt voltunk, újra az iskolában. A korábban megszokott kép, mégis rendhagyóan. Az aulába érkező, ünneplőbe öltözött ifjak, felnőtt Gyerekek, telve izgalommal a rájuk váró vizsgák előtt, elszánt, szinte már felnőttek a jövőjük kapujában. De Kesztyűben, arcmaszkban, belépés után kezüket fertőtlenítve, egymástól – legalább másfél méterre – elszigetelve és mégis együtt

Jó érzés volt látni, ahogy szép lassan megérkezik mindenki, kicsit félve, kicsit zavarban, de kicsattanó jókedvvel. A viszontlátás öröme szinte feledtette a vizsgadrukkot is, vidámságotok, elevenségetek, összetartozásotok dacolt a rendkívüli körülményekkel. Köszönjük Istenünknek, hogy ebben a helyzetben is zajlanak az írásbeli érettségi vizsgák és Ti továbbra is részei vagytok egymás életének. És hálásak vagyunk azért, mert az elmúlt évek örömeinek, eredményeinek és küzdelmeinek részei lehettünk mi is.

Megértjük, átérezzük, nehéz most nektek. A figyelem középpontjában már hetek óta az érettségi állt, de ezúttal nem annak tartalma, sokkal inkább a körülményei. Alig néhány héttel ezelőtt még az sem tudtuk, lesz-e ebben a tanévben érettségi, befejezhetitek-e idejében tanulmányaitokat. De Ti a körülmények és lehetőségek ismeretében hoztátok meg döntéseteket.

Mindenre van erőm a Krisztusban – hangzott hétről-hétre hétfői istentiszteleteinken. És most is így történt. A nehézségek és bizonytalanságok ellenére, kételyek között is vállaltátok, hogy vizsgáitokat megkezditek, hiszen évek óta erre készültetek. Felelős döntést hoztatok, büszkék vagyunk Rátok. Kívánjuk, hogy Mindnyájatok sikerrel vegye ezt az utolsó akadályt, hogy utatokat, a korábban elhatározottak szerint folytathassátok.

(Ne feledjétek, május 28-29-én lehet majd megtekinteni a kijavított dolgozatokat, erre előre be kell majd jelentkeznetek!)

Zarándokének, Zsoltárok könyve 121.:

Tekintetem a hegyekre emelem: Honnan jön segítségem?
Segítségem az ÚR-tól jön, aki az eget és a földet alkotta.
Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad az, aki védelmez téged.
Bizony nem szunnyad, nem alszik az, aki védelmezi Izráelt!
Az ÚR védelmez téged, az ÚR a te oltalmad jobb kezed felől.
Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold.
Az ÚR megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet.
Megőriz az ÚR jártodban-keltedben, most és mindenkor.”

Tekintetünket emeljük hát együtt az égre most is és szólítsuk Mennyei Atyánkat:

Jöjjön Tőle a mi segítségünk, Ő óvjon és őrizzen mindannyiunkat és most különösen Benneteket! Adjon Nektek erőt és kitartást, hogy elviseljétek ezeket a nehezített körülményeket is. Adjon türelmet és vidámságot, hogy ne csüggedjetek, és adjon bátorságot, hogy merjetek szembenézni a rátok váró kihívásokkal. És erősítse meg a Ti hiteteket, hogy mindig tudjátok, Ő óv meg Benneteket a bajtól és megőrzi életetek. Krisztus nevében kérjük, hogy így legyen. Ámen.

                                                                              Áldott, eredményes új hetet kívánunk!