Tisztelt Szülők! Kedves Diákjaink!

Lassan eltelik az első hét a tantermen kívüli, digitális oktatás új rendjében. Összeáll a keret, készen állnak a digitális tantermek, a választott platformon. Sok Munkatárs erejét megfeszítve dolgozik/dolgozott a háttérben azért, hogy mindez létrejöhessen. Hálás köszönet minden igyekezetükért! És köszönet illet minden szülőt és diákot is, akik türelmesen és rugalmasan igyekeznek helyt állni ebben az új rendben, gyakran még járatlan utakon. Köszönjük, hogy ennek ellenére kitartanak, megbíznak bennünk és velünk együtt hiszik, hogy menni fog! 

Megvannak az első tapasztalatok is. A legfontosabb, hogy hiányzik a megszokott rend, az iskola falai, a gyerekek és tanárok jelenléte és mindezzel a biztonságot adó, nyugodt életünk. Elsősorban pedig a közösség hiányzik. Vannak, akik már el is kezdték a munkát, megtapasztalták, milyen otthon dolgozni, mennyire nehéz elválasztani a munkaidőt a szabadidőtől. Ha korábban fárasztónak tűnt is az iskolai lét, már most hiányoznak a szervezett, megszokott rendben zajló hétköznapok. A szülők is sok esetben otthonról kényszerülnek dolgozni, miközben aggódnak a családért, nagyszülőkért, gyermekeikért. Az otthon kialakított munkarend segítheti Önöket is abban, hogy tudjanak a munkájukkal és a megnövekedett mennyiségű háztartási teendővel foglalkozni. Azért dolgozunk most, azért hozunk mindannyian áldozatokat, hogy diákjaink eredménnyel fejezhessék be ezt a tanévet is.

Kérjük tehát továbbra is az együttműködésüket, segítségüket és fohászaikat mindannyiunk életére és munkájára.

Annak érdekében, hogy a virtuális tantermekben is kialakuljon az iskolaihoz hasonló napirend, ami mindannyiunk életét strukturálja, az alábbi munkabeosztást javasoljuk:

  • 8:30 – feladatok megjelenése a virtuális osztálytermekben. Az új feladatokat a pedagógusok egységesen, ekkor küldik ki a csoportoknak, megjelölve a visszaküldési határidőt is. Javasoljuk, hogy a diákok ekkor nézzék át alaposan a beérkezett anyagokat, hogy esetleges kérdéseikkel meg tudják keresni a szaktanárokat.
  • 9:00-11:00 – konzultációs idő a szaktanárral. Ebben az idősávban a tanárok rendelkezésre állnak számítógépeik előtt, hogy a kérdésekre azonnal tudjanak válaszolni. Kérjük, hogy mielőtt kérdeznek, a diákok nézzék át alaposan a kiadott feladatokat! A 11 után beérkező kérdésekre a tanár a nap végéig, de legkésőbb másnap reggel 9-ig válaszol.
  • 8:30-14:00  – az otthoni munkavégzés javasolt ideje (korosztályonként, de egyénileg is változhat a ráfordítandó idő). Javasoljuk, hogy iktassanak be mindenképpen hosszabb-rövidebb szüneteket, figyeljenek a rendszeres táplálkozásra, folyadékbevitelre is. 

A munkarend kialakításánál úgy döntöttünk, hogy az órarend alapú időbeosztás helyett áttértünk a feladatorientált munkavégzésre. Az Önök által kitöltött kérdőív nyomán tudjuk, hogy a testvérek sokszor többen közösen használnak egy-egy gépet, illetve nem egy esetben egyetlen digitális eszköz áll rendelkezésre. Mindezt figyelembe véve a feladatok teljesítésére hosszabb terminust határozunk meg, melyeket egyéni időbeosztás alapján végezhetnek el diákjaink. A konzultációs időn kívüli munkaidő éppen ezért csupán ajánlás a diákok számára, a család egyéni időbeosztásától függően.

További kérések, javaslatok, tanácsok:

  • Betegség esetén a szokott rend szerint jelezzék azt az osztályfőnöknek, akinek könyvelnie kell a Mozanaplóban. Egy-két napot meghaladó betegség igazolásához orvosi igazolás szükséges. A betegség idején a diák mentesül a határidők alól, de minden esetben pótolnia kell.
  • A diákok figyeljék a megadott határidőket, kövessék pontosan a kiadott feladatok utasításait.
  • Fegyelmezetten, felelősséggel oldják meg a feladatokat, hiszen nincs ott a folyamatos tanári kontroll, meg kell érteni, hogy mindenki önmagának / önmagáért tanul.
  • Igyekezzenek a munkaidőt és a szabadidőt, illetve a hétköznapokat és a hétvégéket megkülönböztetni egymástól.
  • Minden nap legyen alkalom mozgásra, aktív kikapcsolódásra.

Végezetül a megoldandó feladatok, problémák, kérdések és kérések után engedjenek néhány bátorító gondolatot. Az első és legfontosabb, hogy nincsenek egyedül. Olyan helyzetbe kerültünk, amiben senkinek sincs még tapasztalata, amire nem lehetett felkészülni, mikor ki kell lépnünk komfortzónánkból. Bizonnyal belátják, ez mindenkinek/mindannyiunknak nehéz. 

Hitünk szerint azonban sohasem maradunk egyedül gondjainkkal, kétségeinkkel, félelmeinkkel. Teremtő Istenünk kegyelme, szeretete kísér minket ezekben a hetekben is. Tudhatjuk azt is, hogy ez a helyzet sem tart majd örökké, még ha az éppen  tomboló viharban állva, küzdve nem könnyű hinni, hogy lesz még kék az ég, hogy “…a világ fölött őrködik a Rend…”!

Továbbra is sok erőt, kitartást, türelmet és bölcsességet, valamint a mi Istenünk áldását kérem és kívánom minden Család számára!

Észrevételeiket, javaslataikat szeretettel várjuk! 

Budapest, 2020. március 19.

Üdvözlettel:

                     Tóth Csaba Csongor és a Lónyay Református Gimnázium Tantestülete