Kedves Szülők!

A különböző általános iskolákból érkező új diákjaink beilleszkedését szeretnénk ezzel a táborral megkönnyíteni és segíteni, hogy minél előbb új barátokat szerezzenek, megismerjék leendő tanáraikat, felfrissítsék az előző iskolájukban tanultakat.

Továbbá – tapasztalataink szerint – nagyon eltérő tudással érkeznek hozzánk, ami nagyon megnehezíti számukra a kezdeti időszakot.

Különösen igaz ez azoknál a diákjainknál, akik becsatlakoznak a már meglévő osztályközösségekbe a különböző évfolyamokon.

A tanévkezdés, a beilleszkedés, az iskolaváltás megkönnyítése érdekében szerveztük meg

2019. augusztus 21-24. között ÉVKEZDŐ TÁBORUNKAT,

ahol – egész napos foglalkozások keretében –  beiratkozott tanulóink felfrissíthetik, átismételhetik vagy pótolhatják idegen nyelvimatematikai és nyelvtani ismereteiket, megismerhetik leendő iskolájukat, tanáraikat és osztálytársaikat, valamint az iskolaépületet.

A „digitális osztályba” jelentkezőknél felmérjük digitális kompetenciáikat, megtanítjuk azokat a technikákat és módszereket, amelyek alapján megkezdik a tanulást szeptemberben. Mindezt a tanóráknál sokkal kötetlenebb, oldottabb formában.

Nagy hangsúlyt helyezünk a közösségépítésre, ezért – a tanórákon kívül – tervezünk sport- és szabadidős foglalkozásokat, csoportos programokat.

 Szülők, diákok és tanárok egybehangzó véleménye, hogy az évkezdő táborok pozitív hatása az osztályközösségre egész tanévben érezhető.

Javasoljuk és kérjük a Kedves Szülőket, hogy feltétlenül vegyen részt gyermekük a táborban, mert az itt szerzett élményeket később pótolni nem tudja.

Tervezett napi program:

8.30  –  9.00

Érkezés az iskolába
Reggeli  és áhítat

9.00  –  9.40

Foglalkozás az órarend szerint

9.40 – 10.00

Szünet

10.00 – 10.40

Foglalkozás az órarend szerint

10.40 – 10.50

Szünet

10.50 – 11.30

Foglalkozás az órarend szerint

11.30 – 11.40

Szünet

11.40 – 12.20

Foglalkozás az órarend szerint

12.20 – 13.00

Ebéd az iskola menzáján

13.00 – 15.00

Közösségépítő foglakozások

15.00

Gyümölcs
Hazatérés*

       * =  az 5. osztályosokat 7.30 – tól  fogadjuk és a foglalkozásuk 16 óráig tart.

A végleges órarendet a jelentkezések befejezése után állítjuk össze, és az első találkozáskor kapják meg a tanulók.

A tábor részvételi díja: 20.000 Ft, amely a napi háromszori étkezést és a szabadidős programok költségeit is tartalmazza.

 Jelentkezni a honlapon vagy a beiratkozáskor lehet az 5.000 Ft előleg befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével.  A második részlet a tábor megkezdésekor esedékes.

Augusztus 15-ig minden jelentkezőnek a megadott e-mail címre rövid tájékoztatót küldünk.

Az előleget nem áll módunkban visszafizetni, ha a tanuló saját hibájából nem jön el a táborba!

Budapest, 2019. május 31.

Tóth Csaba Csongor
igazgató