Tisztelt Kollégák! Kedves Diákok!

Az Áprily Lajos Alapítvány nevében 25. alkalommal hirdetjük meg a 2018/2019-es tanév vers- és prózamondó versenyét a magyarországi református középiskolák 14-19 éves korú (9-13. évfolyamos) tanulói számára.

2019-ben lenne 90 éves a kortárs magyar költészet egyik legjelentősebb alakja, Kányádi Sándor. Az 1. témával rá emlékezünk.


A verseny témái:

1.

„vannak vidékek viselem
akár a bőrt a testemen
meggyötörten is gyönyörű
tájak ahol a keserű
számban édessé ízesül
vannak vidékek legbelül”

                                  (Kányádi Sándor)

 Egy szabadon választott költemény Kányádi Sándortól.

2.

„Ámulni még, ameddig lehet,
amíg a szíved jó ütemre dobban,
megőrizni a táguló szemet,
mellyel csodálkoztál gyermekkorodban.”

                                     (Áprily Lajos)

Bármely magyar költőtől, írótól egy olyan szabadon választott vers vagy prózarészlet, amelynek témája: a gyerek vagy a gyermekkor. (E témába beleférnek a klasszikus gyermekversek is, valamint minden olyan szöveg, amely megidézi a gyerekkort, felelevenít egy gyermekkori emléket, vagy kifejezetten a gyermekekhez szól.)

Megjegyzések:

Javasoljuk, hogy a versenyzők kérjék magyartanáruk tanácsait, segítségét a szövegválasztáshoz és a felkészüléshez. Nagyon fontos, hogy minden előadó neméhez, korához és egyéniségéhez illő művet válasszon.

Felhívjuk a versenyzők és a felkészítő tanárok figyelmét arra, hogy a versenykiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeket tartsák szem előtt, mert az attól való eltérés a versenyzési jog elvesztésével jár együtt.

Követelmények:

  • A választott szöveg előadása ne legyen hosszabb 4 percnél!
  • Az előadásban a zsűri a kifogástalan szövegtudást, a magyar nyelv szabályait megtartó helyes és tiszta beszédet, a választott művek értő és átérző tolmácsolását értékeli.
  • Tisztelettel kérjük, hogy az országos döntőn részt vevő versenyzők iskolájuk egyenruhájában szerepeljenek.

Az értékelésről:

A produkciókat a zsűri arany, ezüst és bronz minősítésekkel rangsorolja, valamint dicséreteket is ad. A jutalmak formái: alapítványi pénzjutalom (a döntőn), könyvjutalom és oklevél/emléklap.

A lebonyolításról:

  • A verseny két fordulóból áll. Lehetőleg a tanév első felében (de legkésőbb február végéig) minden református középiskola rendezze meg saját iskolai szavalóversenyét, amelynek alapján a legjobb eredményt elért két-két diákját nevezheti be az országos döntőbe, amelyre 2019. április 5-6-án kerül sor a budapesti Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégiumban.
  • Az országos döntőre való jelentkezéseket az alábbi nevezési lapon kell eljuttatni levélben vagy e-mailben 2019. március 1-jéig a rendező iskolának az alábbi címek egyikére:
    Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium, 1097 Budapest, Kinizsi u. 1-7.
    e-mail: kiss.magdalena@lonyayrefi.hu

Nevezési lap letöltése

  • A nevezési lapok kézhezvétele után a szervezők minden református középiskolának részletes tájékoztatást küldenek levélben/e-mailben a döntő lebonyolításáról.

Minden további kérdéssel Kiss Magdalénához, az országos döntőt szervező iskola magyartanárához forduljanak az érdeklődők az alábbi elérhetőségeken: 06-1/216-5138/1202-es mellék vagy kiss.magdalena@lonyayrefi.hu.